Marit Stavset er årets sykepleierleder

Norsk sykepleieforbund (NSF) Nordland har kåret enhetsleder på operasjon ved Nordlandssykehuset, Marit Stavset, som årets sykepleierleder. - Hun utøver ledelse av høy kvalitet og ivaretar hver enkelt ansatt.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 07.10.2022
Sist oppdatert 04.01.2023

​Det står det å lese i begrunnelsen for prisen.  NSF Nordland kåret årets sykepleier og årets sykepleierleder. Utdeling av prisen fant sted i Stormen konserthus torsdag, og prisen ble delt ut av fylkesleder i NSF Nordland, Gjertrud Krokaa. Vi gratulerer!

to damer holder et maleri

Marit Stavset er utdannet operasjonssykepleier med master i operasjon. Her kan du lese hele begrunnelsen:

​- ​Utøver ledelse av høy kvalitet:

Marit har mange år bak seg som erfaren operasjonssykepleier før hun ble enhetsleder november 2016. Også jobbet som lærer i operasjonssykepleie-faget, har da også en mastergrad. Hun er til enhver tid opptatt av at avdelingen har gode og informative prosedyrer over de ulike inngrep som gjøres. Dette er viktig for den enkelte ansatt. 

Vi føler oss trygge i jobben, og det er godt samarbeid der kompetanse deles mlm.ansatte. 

Hun leder pr.nå ca 50 sykepleiere, fordelt på K8 og K2, og har en jobbhverdag på begge avdelinger. Likevel ser hun den enkelte av oss, ønsker en god dialog, alltid imøtekommende og ønsker gode løsninger for oss. Hun har en evne til å gi gode råd og finne løsninger i ulike situasjoner! Hun er fleksibel og raus i ledelsen der hun gir mye av seg selv.

- Setter klare mål for syke​​pleietjenesten:

Marit har stort fokus på forsvarlighet for oss ansatte, og pasient. Hun leder de fagansvarlige på sine fagområder, der prosedyrer i de ulike kirurgiske fagfelt blir kvalitetssikret og oppdatert. Ny teknologi endres ofte og raskere etter hvert, noe som vi merker på operasjonsstuen. Nye teknikker utvikles, og operasjonssykepleieren må tilpasse seg ny kunnskap kontinuerlig.  Marit er positiv og dyktig i å implementere nytt utstyr til avdelingen, og ønsker å gi oss best mulig opplæring . Det er et krav at vi mestrer bruk av all medisinskteknisk utstyr. Selv i et miljø der vi jobber i høyt tempo, med akutte operasjoner og traumer, må vi utøve en kvalitetssikret tjeneste. 

- Oppnår gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte:

Avdelingen har fokus på «trygg kirurgi», en sjekkliste som benyttes ved alle kirurgiske inngrep. Det har værtøkende fokus over noen år, og forbedringer av denne listen som er en kvalitetssikring for pasient, uavhengig av hvilket inngrep som skal gjøres. Operasjonsteamet vil sammen avdekke behov som har betydning for opersjonen og planlegge hva som skal gjøres. Det jobbes også kontinuerlig med leiring av pasient under inngrep, forebygging av trykk- og strekkskader .

Marit er engasjert i vår praksis på operasjonsstua og tar av og til vakter i helgene ved behov, eller stepper inn på dagtid hvis det er behov ved akutte situasjoner der det kreves ekstra bemanning. 

- Stimulerer, tilrettelegger og utvikler et godt fagmiljø:

​Det er et mål at ansatte gjøres kjent med de prosedyrer som finnes, men egne fagansvarlige er en støttende funksjon som  ivaretar de ulike fagfelt videre til de andre ansatte. Avdelingen har kursdag i turnus, men også to dager i uken med morgenundervisning. Dette for å tilrettelegge at vi forblir oppdaterte, samtidig blir vi selv ansvarlige for å tilegne oss ny kunnskap - noe som er spennende. 

Marit er opptatt av at vi må få tilgang til ny kunnskap og lære nye operasjonsteknikker, og det fører til at vi strekker oss etter bedre praksis, bevissthet i vår jobb og ansvarlighet for egen læring.

- ​Ivaretar hver enkelt ansatt:

​Det er alltid åpent for samtale med Marit, på telefon eller kontor, til tross for travle dager. Hun følger godt opp nyansatte og studenter, man må bli ivaretatt og trygg i nye omgivelser.

- Jobber for etisk bevissthet og etisk standard blant kolleger og studenter:


Marit ser viktigheten av refleksjon der opplevde situasjoner i arbeidshverdagen er samtaleemne, det kan for eksempel  være nye opplevelser som må bearbeides. For ingen dager er like, heller ikke den enkelte operasjon. Pasienter er ulike, og man kan ha behov for å reflektere over egen praksis. Det gjelder uansett fartstid, også studenter. 
Det er rom for samtale i gruppe hvis vi ønsker, der vi prater om opplevde situasjoner. Diskusjon og refleksjon over egen og andres praksis. Dette gir oss økt bevissthet i yrket.​