Marianne Sivertsen disputerte

Master i helsefag Marianne Sivertsen disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet torsdag 15. juni. Avhandlingens tittel er «Stroke Rehabilitation. A mixed method study evaluating a novel physiotherapy intervention and patients’ experiences».

Tekst og foto: Petter Øien/Leder for Seksjon for forskning
Publisert 15.06.2023

Gjeng med mennesker

Bak: Bård Erik Bogen (2. opponent) og Stine Andreasen (disputasleder). Foran fra venstre: Hanne Pallesen (1. opponent), ph.d. Marianne Sivertsen og Audny Anke (leder av komiteen).

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der hun forsvarte avhandlingen «Stroke Rehabilitation. A mixed method study evaluating a novel physiotherapy intervention and patients’ experiences». Før dette holdt Sivertsen sin prøveforelesning over temaet «Utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner i nevrologisk rehabilitering».​

Bedømmelseskomiteen bestod av seniorforsker ph.d. Hanne Pallesen, Hammel Neurocenter, Universitetsklinikk for Neurorehabilitering / Klinisk institutt, Aarhus Universitet, Danmark (1. opponent), førsteamanuensis Bård Erik Bogen, 
Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet (2. opponent) og professor Audny Anke, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet (leder av komitéen). 

Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Stine Andreasen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, og overlege i Kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset. 

Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg. 

Marianne Sivertsen gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer henne med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!