Maria Carlsson disputerte

Cand.med. Maria Carlsson disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 12. november. Avhandlingens tittel er “Temporal trends in intracerebral hemorrhage in a general population. Incidence, risk factors, case fatality and long-term mortality. The Tromsø Study”.

Petter Øien, seksjonsleder Forskningsseksjonen
Publisert 26.11.2021
   
Fire personer står oppstilt mot en vegg å smiler til kamera

På bildet ses fra venstre professor/hovedveileder Ellisiv B. Mathiesen, overlege ved Nordlandssykehuset og ph.d. Maria Carlsson, biveileder/førsteamanuensis Stein Harald Johnsen og biveileder/professor Tom Wilsgaard.

Disputasen ble gjennomført ved UiT Norges arktiske universitet der hun forsvarte avhandlingen “Temporal trends in intracerebral hemorrhage in a general population. Incidence, risk factors, case fatality and long-term mortality. The Tromsø Study”. Før dette holdt Carlsson sin prøveforelesning over temaet "Neuromodulation for chronic pain".
 
Bedømmelseskomitéen bestod av universitetslektor/overlege Katarina Jood (Gøteborgs Universitet og Neurologisk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) – 1. opponent, professor/overlege Sasha Gulati (Institutt for nevromedisin og  bevegelsesvitenskap, NTNU og St. Olavs hospital) – 2. opponent og førsteamanuensis Anne Høye (Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet) – leder av komité.

Professor Rasmus Goll (Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet) var disputasleder.