Kristina B. Slåtsve disputerte

Cand. med Kristina B. Slåtsve disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet tirsdag 4. oktober. Avhandlingens tittel er «Prevalence, vascular complications, and level of health care treatment in individuals with type 2 and type 1 diabetes mellitus».

Petter Øien, leder, seksjon for forskning
Publisert 05.10.2022
Fem personer oppstilt og smilende mot kamera

Fra venstre disputasleder Thrasyvoulous Tzellos, ph.d. Kristina B. Slåtsve, 1. opponent Sigrid Bjerke Gribjolt, 2. opponent Trond G. Jenssen og komitéleder Ragnar Martin Joakimsen

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der hun forsvarte avhandlingen «Prevalence, vascular complications, and level of health care treatment in individuals with type 2 and type 1 diabetes mellitus». Før dette holdt Slåtsve sin prøveforelesning over temaet «rediabetes: Diagnosis, treatment and outcomes».
 
Bedømmelseskomitéen bestod av forsker Sigrid Bjerke Gribjolt, Steno Diabetes Center, Aarhus Universitet (1. opponent), professor II Trond G. Jenssen, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Universitetet i Oslo (2. opponent) og professor Ragnar Martin Joakimsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komitéen). Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Thrasyvoulous Tzellos, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg. 

Kristina B. Slåtsve gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer henne med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!