Kreftlege Astrid Dalhaug medforfatter på artikkel i Nature Medicine

Astrid Dalhaug, avdelingsleder/overlege ved Avdeling for kreft og lindrende behandling, er en av bidragsyterne til artikkel i det svært prestisjetunge tidsskriftet Nature Medicine. Førsteforfatteren av artikkelen er Kjetil Taskén, professor og direktør for Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus.

Petter Román Øien, leder Seksjon for forskning
Publisert 02.06.2022
Portrettbilde av Astrid Dalhaug

Avdelingsleder/overlege Astrid Dalhaug er bidragsyter til artikkel publisert i Nature Medicine. 

​- Dette er selvfølgelig en fjær i hatten for oss ved kreftavdelingen selv om jeg kun er én av 116 medforfattere, sier Astrid Dalhaug. 

IMPRES​​S – en nasjonal dugnad

Artikkelen i Nature Medicine handler om den store nasjonale kliniske kreftstudien IMPRESS-Norway. Formålet med denne studien er å gi kreftpasienter med ikke-kurabel sykdom tilgang til ny kreftbehandling basert på molekylære forandringer i kreftsvulster.  Studien er for de som er i ferd med å ha fått det vi har av standardbehandling. 

- IMPRESS er en av de viktigste og største studiene vi har deltatt i, sier Dalhaug. Dette er en såkalt multisenter-studie, hvilket innebærer at dette er samarbeid mellom mange sykehus. Til sammen 17 forskjellige sykehus i hele Norge bidrar i prosjektet, som er ledet av Oslo universitetssykehus. 

Viktig ku​nnskap

Studien innebærer at voksne pasienter med avansert kreftsykdom får utvidet molekylær screening for å se om det er forandringer i genene eller andre molekylære kjennetegn ved kreftcellene. Basert på dette kan man tilpasse bruk av medikamenter og potensielt oppnå bedre og mer effektiv behandling. 

- Denne typen studier er svært viktig for hele fagmiljøet vårt, sier Astrid Dalhaug. 

Ved å delta i denne typen nasjonale prosjekter, tilegner vi oss spisskompetanse om fremtidens diagnostikk og behandling innen kreftområdet. 

Persontilpasset m​​edisin

IMPRESS er en av de viktigste studiene innen persontilpasset medisin. Persontilpasset medisin defineres gjerne som en skreddersydd behandling som er tilpasset den enkelte pasients genetiske profil. 

- Dette er en type behandling som kommer til å bli mer og mer vanlig, understreker Dalhaug. Vi er overbeviste om at denne typen kartlegging om noen år kommer til å være standard behandlingsmåte for kreftpasienter allerede når de får påvist sin kreftsykdom. Fagmiljøet ved Kreftavdelingen anser det derfor som kjempeviktig å delta i denne typen studier. 

Gruppebilde av sju leger

Noen av legene ved Avdeling for kreft og lindrende behandling i Nordlandssykehuset. Bakerst venstre: Jarle Jakobsen, Caroline S.Rohde. Bård Mannsåker, Astrid Dalhaug Ida K.S. Ramberg, Simen K.Namtvedt, Carsten Nieder.

- Vi har en egen forskningsgruppe i Nordlandssykehuset med utgangspunkt i Kreftavdelingen som er svært aktiv, sier Dalhaug. Videre trekker hun frem betydningen av at man har et så godt og sterkt fagmiljø i avdelingen og gode forskerkollegaer ved andre avdelinger som alle bidrar inn i forskningsgruppa. Fagmiljøet vårt er veldig opptatt av å utvikle seg og ønsker å være i front, avslutter hun. 

Vil du vite​ mer?