Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen holdt foredrag om egen forskning på internasjonal konferanse

Onsdag 15. juni holdt klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen foredrag på den internasjonale konferansen «Cognitive and behavioural Neurosciences» om forskning og artikkel publisert i BMC Psychiatry tidligere i år. Foredraget ble gjennomført digitalt fra Bodø.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 20.06.2022

​  

Portrettbilde av Hedda Soløy-Nilsen

Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef i Psykisk helse- og rusklinikken har holdt foredrag om egen forskning på internasjonal konferanse.

- I studien undersøkte vi om det er assosiasjon mellom allmennpsykiatriske symptomer, serum BDNF og hs-CRP. I tillegg ble det gjort en sammenligning mellom pasienter som bruker psykotrop-medikasjon og de som ikke bruker det, forteller Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef i Psykisk helse- og rusklinikken. 

Tittel på artikkelen er “Association between brain-derived neurotropic factor (BDNF), high-sensitivity  C-reactive protein (hs-CRP) and psychiatric symptoms in medicated and unmedicated patients”. 
 

138 pasi​​enter i studien

BDNF er kjent for å ha en beskyttende rolle i hjernen, og promoterer blant annet synaptisk plastisitet. Tidligere studier har vist at BDNF-nivået er redusert ved en rekke psykiske lidelser. Hs-CRP er en kjent betennelsesmarkør for lavgradig kronisk systemisk betennelse.
 
- I studien ble 138 pasienter fra allmennpsykiatrisk sengepost, Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset, inkludert over en 4-års periode. De ble intervjuet og undersøkt vedrørende somatiske og psykiske symptomer og symptomtrykk samt at det ble tatt blodprøve for BDNF og hs-CRP, forteller Soløy-Nilsen, som er utdannet spesialist både i patologi og psykiatri.

Prøvene ble analysert ved forskningslaboratoriet i Nordlandssykehuset. 


Interessant​​e resultater

- Vi fant forhøyet BDNF-nivå hos de fleste pasientene som ikke brukte medisiner (positiv assosiasjon mellom BDNF og de fleste symptom kompleksene målt med SCL-90). Vi fant ikke slike forandringer hos pasienter som brukte medisiner regelmessig. Gruppen av pasienter som ikke bruker medisiner, kan dermed ha større biologiske forandringer i hjernen, enn gruppen som bruker medisin mot sin psykiske lidelse, noe som kan ha ført til oppregulering av BDNF i den medisinfrie gruppen, sier Hedda, og legger til:
 
- For hs-CRP ble det ikke funnet noen assosiasjoner, men den var generelt noe forhøyet og det kan representere en moderat forhøyet risiko for hjerte-kar sykdom også ved allmennpsykiatriske sykdommer.
 
Resultatene av denne forskningen kan tyde på at pasientene som brukte medisin ikke var i behov av den samme oppreguleringen av BDNF som pasientene som ikke brukte medisiner var, og at medisin modulerer den underliggende biologiske patologi i hjernen.
 
- Dette tyder på at BDNF har en rolle i den grunnleggende patofysiologien av psykiske lidelser. BDNF-forandringene reflekterer også en respons til stress og psykisk lidelse uavhengig av presenterte symptomer, avslutter klinikksjefen.