Kartlegger hvorfor helsearbeidere slutter

Nordlandssykehuset opplever stor turnover blant sykepleiere og helsefagarbeidere som arbeider på sengepost. Nå stiller sykehuset spørsmål om hvorfor de valgte å slutte.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 24.04.2023
Sist oppdatert 12.05.2023
Helle Lindberg og Anita Kvarsnes i Nordlandssykehuset 2026.

Helle Lindberg og Anita Kvarsnes i Nordlandssykehuset 2026.

- Nordlandssykehuset ønsker at sykehuset skal være en god arbeidsplass. Vi har behov for alle medarbeidere i sykehuset og det er viktig for oss å finne ut hvorfor helsepersonell velger å slutte på sengepostene våre. Først når vi vet dette kan vi sette inn målrettede tiltak.

Det sier leder Anita Kvarsnes for Nordlandssykehuset 2026. Nordlandssykehuset sender nå derfor ut et spørreskjema på SMS til alle som sa opp sin stilling på sengepost i 2022. 

- Hvis du har fått en SMS fra Nordlandssykehuset om å svare på dette, setter vi stor pris på alle tilbakemeldinger, sier Kvarsnes.

Inspirasjon fra andre syke​hus

​Med seg på teamet har hun koordinator Helle ​Lindberg. De har fått inspirasjon fra Sykehuset Østfold som har gjennomført en lignende undersøkelse. 

I tillegg til å stille spørsmål om hvorfor ansatte slutter, skal det også gjennomføres gruppeintervjuer med fokus på denne problematikken. Med i intervjuene skal det være ansatte fra sengeposter med stor turnover, men også fra sengeposter med liten turnover. Gruppeintervjuene skal gjennomføres i Lofoten, Vesterålen og Bodø.

- Kartleggingen vil gi oss et grunnlag til å finne ut hva vi skal videre med når vi skal finne tiltak som skal prøves ut i enhetene. Tiltaksarbeidet vil foregå i nært samarbeid med de tillitsvalgte, verneombud og ledere, sier Kvarsnes.

Har gjort risikovurdering​​

Nordlandssykehusets egen risikovurdering ligger til grunn for arbeidet i Nordlandssykehuset 2026. Oppdraget til Nordlandssykehuset 2026 er i første omgang å se på områder som det kan legges overordnede føringer for. Nordlandssykehuset 2026 skal delta i oppfølgingsmøter med klinikkene, bistå klinikkene i tiltaks- og omstillingsarbeidet, samt utarbeide planer, pilotere og iverksette tiltak i samarbeid med klinikker, staber, tillitsvalgte og verneombud. Turnover på sengeposter er ett av områdene det nå jobbes særskilt med. ​

Les mer om det pågående omstillings- og endringsarbeidet i Helse Nord​