Beredskapssjef i Nordlandssykehuset tilsatt

Janne Sofie Øiesvold er tilsatt som beredskapssjef i Nordlandssykehuset.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 14.11.2023
En kvinne med mørkt hår som smiler
Janne Sofie Øiesvold.

Janne Øiesvold (45) skal ha et overordnet ansvar for helseforetakets beredskapsarbeid, både internt og eksternt. Hun skal lede helseforetakets beredskapsutvalg og ha ansvar for foretakets beredskapsplaner i samarbeid med klinikker, senter og stabsavdelinger. Helseforetakene inngår som del av landets totalforsvar, og Øiesvold skal lede arbeidet og videreutvikle samhandlingen med de øvrige aktørene som inngår i totalforsvaret.

- Vi er svært glad for at Janne Øiesvold har takket ja til stillingen. Hun har bred erfaring fra ulike roller i krise- og beredskapssammenheng, blant annet som leder for AMK i Nordlandssykehuset og fra stilling som assisterende klinikksjef i Prehospital klinikk. Hun har også en master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Beredskapsarbeid i sykehus er et stadig viktigere område, og vi ser at det er nødvendig å forsterke dette, sier Siri Tau Ursin, administrerende direktør i Nordlandssykehuset.

Stillingen som beredskapssjef inngår i administrerende direktørs ledergruppe. Janne Øiesvold tiltrer stillingen 1. januar 2024.