Janne fikk fast jobb etter endt lærlingetid

Ni helsefaglærlinger er nå ferdig med lærlingetiden sin i Nordlandssykehuset Bodø og Vesterålen. Janne Berg Trones (24) fikk fast jobb før hun ble ferdig. - Jeg kommer til å bli værende i Nordlandssykehuset, sier hun.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 27.06.2023

​​

Jente med grønn skjrote

Janne Berg Trones (24) har hatt sin lærlingetid ved Salten DPS. Nå har hun fått 100 prosent fast stilling ved Medisinsk sengepost i Bodø. Foto: Privat

Nordlandssykehuset har ni helsefaglærlinger som har gått opp til fagprøven i juni 2023. 

- Lærlingene har bestått fagprøvene med svært gode resultater og har fått strålende tilbakemeldinger fra prøvenemda. 
 
Det sier lærlingkoordinator helsefag Julie-Mari Fure i Nordlandssykehuset.
 
De ferdige helsefaglærlingene er:
 
  • ​Aurora Humstad – Medisinsk klinikk, avdeling Vesterålen 
  • Agnethe Solsem – Kirurgisk klinikk, avdeling Vesterålen 
  • Kaja Johanne Hamlot – Kirurgisk klinikk, føde/gyn, Bodø 
  • Ina Klingen – Kirurgisk klinikk, ortopedisk og øre-nese-hals sengeenhet, Bodø
  • Kanha Vann – Kirurgisk klinikk, sengepost gastro/gyn/bryst/endokrinologi, Bodø 
  • Sundus Said – Medisinsk klinikk, enhet for nyre, fordøyelse og infeksjon, Bodø 
  • Mathea Gansmoe – Medisinsk klinikk, enhet for nyre, fordøyelse og infeksjon, Bodø
  • Janne Berg Trones – PHR-klinikken, Allmennpsykiatrisk enhet D ved Salten DPS, Bodø 
  • Fredrik Aasen – Medisinsk klinikk, sengepost​ for nevrologi og revmatologi, Bodø 

Trygg og god oppfølging

Janne Berg Trones (24) har vært helsefaglærling ved Allmennpsykiatrisk enhet D i Salten DPS ved Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset.
 
- Det føles helt fantastisk å være ferdig lærling. Det er utrolig godt å tenke på at man endelig er ferdig. Lærlingetiden i Nordlandssykehuset har vært veldig bra. Det har vært to fine og lærerike år, sier hun og utdyper:
 
- Man får god oppfølging, og det er godt å vite at man alltid har noen man kan kontakte dersom det skulle oppstå noe. Det har vært utrolig lærerikt, og det har føltes trygt hele veien. Det har også vært fint å få bli kjent med andre lærlinger underveis.
24-åringen forteller om oppgavene hun liker aller best.
 
- Jeg liker godt de samtalene jeg får ha sammen med pasientene. Siden jeg har vært lærling innenfor psykiatrien har mye av min jobb vært å kommunisere, skape trygghet og å være en god lytter.
 
Berg Trones fikk 100 prosent fast stilling ved Medisinsk sengepost, lunge/hematologi i B4 før hun ble ferdig lærling. 
 
- Jeg kommer til å bli værende i Nordlandssykehuset, og etter hvert ønsker jeg å ta videreutdanning. Palliasjon og psykisk helse er det som er mest aktuelt akkurat nå, sier hun og legger til:
 
- Jeg vil anbefale alle som får mulighet til å søke om å bli lærling ved Nordlandssykehuset.

- Fantastisk tid

Også Agnethe Solsem (20) er ferdig som lærling. Hun har hatt sin lærlingetid ved Nordlandssykehuset Vesterålen. 
 
- Tiden som lærling i Nordlandssykehuset har vært fantastisk! Jeg kunne ikke bedt om en bedre plass å være. Man har et utrolig bra støtteapparat rundt seg med lærlingetjenesten, veiledere og mange flinke og fine kollegaer. Jeg har lært masse, og har fått kompetanse som jeg kommer til å få bruk for videre i yrkeslivet og privat. Disse to årene ville jeg ikke vært foruten.
 
To damer i uniform

Agnethe Solsem (20) og Aurora Solhaug Humstad (20) er begge ferdig med sin lærlingetid ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Foto: Privat

Hun synes det er vanskelig å trekke fram enkelte oppgaver hun liker bedre enn andre, men:
 
- Hvis jeg må velge, må det være å ha pasientkontakt, være med å assistere på ulike ting og å få være på jobb.
 
Nå flytter Agnethe hjem til Bø i Vesterålen.
 
- Fremtidsplanene mine er å gå palliativ pleie på fagskole allerede fra høsten av, og ved siden av det skal jeg jobbe i kommunen. Jeg har også en plan om å gå sykepleie om noen år. 
 
Hun oppfordrer alle som tenker på å være lærling i Nordlandssykehuset om å ta sjansen.
 
- Du kommer ikke til å angre! Det er to år som jeg kommer til å huske for resten av livet, da jeg har lært så utrolig mye og har fått mange fine venner og kollegaer!
 
Også Aurora Solhaug Humstad (20) er ferdig med lærlingetiden sin. Hun har sikret sett ett års vikariat ved Medisinsk avdeling i Vesterålen og håper på fast stilling etter hvert.​ 
Skryter av lærlingene
Konstituert enhetsleder Mona Elisabeth Hansen ved Kirurgisk sengepost gastro/gyn/bryst/endo opplever det svært positivt å ha lærlinger. 
 
- De har med seg fersk kunnskap fra skolebenken som de kan dele med de ansatte i enheten. De ansatte bidrar til å utvikle og løfte lærlingenes kompetanse, og samtidig i prosessen løfter de sin egen. En av de beste måtene å lære på, er å lære bort til andre. Dette er en måte å virkelig styrker egen kompetanse. 
 
Hun sier at ansatte i Nordlandssykehuset skal utvikle seg. 
 
- Da trenger vi ansatte som ønsker å lære, og ansatte som ønsker å lære bort. Vi alle har noe å lære av hverandre, uavhengig av alder, kompetanse og profesjon. For å skape dette miljøet trenger vi alle yrkesgrupper og aldersgrupper, deriblant lærlingene. 
Lærlingkoordinator helsefag Julie-Mari Fure i Nordlandssykehuset takker avdelingene for det gode samarbeidet og den flotte måten avdelingene har lært opp og tatt vare på lærlingene sine. 
 
- Uten det gode samarbeidet med veileder, leder og resten av avdelingen så hadde ikke Nordlandssykehuset sine lærlinger hatt slike gode resultater. 
 
 

Den siste klemmen

- Det har vært flere hendelser der pasienten har vist at de setter pris på oss, og det gjør godt, sier helsefagarbeider Aurora Humstad (19) i Nordlandssykehuset Vesterålen. Aurora har aldri angret på at hun valgte pasientnært arbeid som sin yrkesretning. - Jeg har hatt mange gode opplevelser i sykehuset som har gjort at jeg har tenkt dette var det rette valget. Hun trekker spesielt fram én hendelse som har satt ekstra preg på henne.
Les mer om Aurora Humstad her
Ansat i uniform