Innovasjonsprosjekter 2022-2023

Innovasjonsmidler til "Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika"

Nordlandssykehuset Vesterålen, Medisinsk klinikk, får innovasjonsmidler fra Helse Nord til prosjekt om hjemmebehandling av intravenøs antibiotika.

Seksjon for forskning
Publisert 21.06.2022
Tre leger står oppstilt og smiler mot kamera

Fra venstre: avdelingsleder og prosjektleder Elisabeth Bergland Jensen, Henrik Hoven (LIS 2) og fagsykepleier Louise Karlsen.

- Dette innovasjonsprosjektet innebærer at pasienter som mottar intravenøs antibiotika kan motta dette hjemmefra i stedet for å være innlagt i sykehus over lengre tid, forteller prosjektleder Elisabeth Bergland Jensen. 

​Viktig for​​ pasientene

Med det pasientomfanget Nordlandssykehuset har i dag med pasienter med endokarditt (infeksjon på hjerteklaffene), kan det frigjøre sengeplasser tilsvarende 500 liggedøgn per år. 

- Flere andre diagnoser som fordrer denne formen for oppfølging er også aktuelle, forteller hun. 

Samhandling i​​ praksis

Dette prosjektet medfører et tett samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste på en måte som vil være fordelaktig for begge parter, og som i tillegg gir pasientene en langt bedre livskvalitet.  

- Spesielt vil pasienter med lang reisevei til sykehus ved denne avstandsoppfølgingen oppleve behandlingen som et langt bedre alternativ, forteller Bergland Jensen. 

- Prosjektgruppen er sammensatt av personer ansatt i Nordlandssykehuset i Bodø og Vesterålen, i tillegg er brukerrepresentant, Sykehusapotek Nord og representanter fra kommunehelsetjenesten i Bodø og Hadsel kommune representert. I tillegg deltar avdelingsleder for Samhandlingsavdelingen Trude Kristensen for å sikre god forankring overfor Helsefellesskapet. ​

Når vi får dette på plass, vil det være viktig for pasientene våre

F​ornøyd

Klinikksjef Gro-Marith Karlsen er svært fornøyd med tildelingen og ser frem til å få prosjektgruppen i gang. 

To damer og to menn oppstilt og smilende mot kamera

Fra venstre: Enhetsleder Ragnhild Diane Pedersen, overlege Hans Erling Simonsen, avdelingsleder Linda Kristin Karlsen og klinikksjef Gro-Marith Karlsen.

- Dette prosjektet er viktig for klinikken. Jeg vil benytte anledningen til å berømme de ansatte i klinikken for dette svært spennende og innovative initiativet, sier hun.