Nytt tilbud til hjertepasientene

– Dette betyr at vi klarer å gi pasientene enda tettere oppfølging, samt gi dem en enda bedre prognose.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 27.05.2024
Sist oppdatert 29.05.2024
En mann og en kvinne i hvite labfrakker

Foto: Ulrikke Jenssen Følvik

Kardiologisk sykepleier Natalie Brun Benum og overlege Morten Vorhaug ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Det sier overlege Morten Vorhaug ved Medisinsk poliklinikk og dagbehandling ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Mandag 13. mai 2024 tok Vorhaug og kardiologisk sykepleier Natalie Brun Benum imot sine første pasienter ved den nyoppstartede Hjertesviktpoliklinikken ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

- Det har gått veldig bra og vi har hatt våre første pasienter. Pasientene gir uttrykk for at dette er et positivt tilbud hvor de sier at de tenker de blir ivaretatt og føler seg trygge, forteller de. 

Unngå forverring

Hjertesviktpoliklinikken er en sykepleiedrevet poliklinikk hvor det gjøres oppfølging av pasienter med hjertesvikt. Dette innebærer opplæring og håndtering av sykdommen, samt justering og optimalisering av medisiner ut fra internasjonale retningslinjer. Oppfølgingen er tverrfaglig med samarbeid mellom kardiologisk sykepleier, kardiolog og farmasøyt.

-   Ved å gi pasientene økt kunnskap og forståelse av egen sykdom, kan pasienten selv fange opp symptomene og unngå forverring. Pasientene unngår den belastningen det medfører å bli alvorlig syk og måtte bli innlagt i sykehus. Det er også positivt for sykehuset at vi unngår at så mange blir innlagt, forteller Benum.

- Alle studier viser at hjertesviktpasienter får tettere oppfølging, får kortere innleggelser i sykehuset, bedre prognoser og lever lenger, tilføyer Vorhaug.

Hovedoppgavene til hjertesviktpoliklinikken er:

  • Gi informasjon om hjertesvikt, inkludert livsstil og medikamentell behandling.
  • Gi opplæring til egenmestring og vurdere livskvalitet.
  • Gjennomføre kliniske undersøkelser, ta blodprøver og følge opp med målinger som blodtrykk, vekt og EKG.
  • Justere hjertesviktmedisiner.

Flest menn

Nordlandssykehuset Vesterålen vil ha Hjertesviktpoliklinikk to ganger i uka. De tar imot pasienter fra 18 år og oppover, men de fleste er over 40 år. De regner med å ta imot mellom fire og sju pasienter i uka.

- Det er en større andel menn, da det er flest menn som får en koronarsykdom med tette blodårer, og som igjen kan gi hjertesvikt.

Benum har vært ansatt ved Medisinsk sengepost ved Nordlandssykehuset Vesterålen i seks år, og ble ferdig med videreutdanning som kardiologisk sykepleier i desember i fjor.

- Jeg har alltid hatt stor interesse for hjertepasienter, og har hatt lyst til å tilegne meg mer kunnskap om denne pasientgruppen. Planen min var å bruke kompetansen til å starte opp en hjertesviktpoliklinikk for å følge opp pasienter med hjertesvikt.

Hjerteskole

I tillegg driver Natalie et pasientrettet hjertekurstilbud til hjertepasienter i Vesterålen, som en del av Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset.

- Hjertekurs er undervisning om hjertet og hjertesykdom, medikamenter, kosthold, trening og andre relevante temaer. Kurset er for personer som har fått påvist trange årer, hatt brystsmerter uten hjerteinfarkt, hatt hjerteinfarkt, vært hjerteoperert eller vært behandlet med utblokking, sier hun.

Pasienter kan henvises til Hjertesviktpoliklinikken av fastlegen sin. Pasienter som kan henvises er pasienter som er utredet for hjertesvikt, har behov for informasjon og opplæring om hjertesvikt, har behov for medikamentjustering og/eller som er i stang til å følge opp behandlingen selv eller ved hjelp av andre.

- De tyngste, alvorligste og mest kompliserte tilfellene føles opp hos oss. Pasienter som har stabilt sykdomsforløp kan følges opp hos fastlege, avslutter overlegen.