eSTROKE

Hjerneslagprosjekt fikk Legeforeningens kvalitetspris

– Det er en utrolig stor anerkjennelse av vårt felles arbeid, sier prosjektleder John Helge Flage i Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset. Sammen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har Nordlandssykehuset vunnet pris for prosjektet eSTROKE – styrket samhandling og forskning på slagbehandling.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver Nordlandssykehuset
Publisert 28.05.2024
Sist oppdatert 31.05.2024
Visepresident Nils Kristian Klev i Legeforeningen, prosjektleder Maren Ranhoff Hov i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Oslo universitetssykehus, prosjektleder John Helge Flage ved Nordlandssykehuset og president Anne-Karin Rime i Legeforeningen.
Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten ble utdelt på Legeforeningens landsstyremøte. Fra venstre: Visepresident Nils Kristian Klev i Legeforeningen, prosjektleder Maren Ranhoff Hov i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Oslo universitetssykehus, prosjektleder John Helge Flage ved Nordlandssykehuset og president Anne-Karin Rime i Legeforeningen. Foto: Marius Svaleng Andresen/Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Alle ambulanser i Nordlandssykehuset bruker nå en egen app, eSTROKE, for å sammen med spesialister på sykehuset avgjøre om slagalarmen skal gå. Med eSTROKE styrkes kompetansen om hjerneslag. 

Prisen ble delt ut under i Oslo 28. mai under Legeforeningens landsstyremøte, der den ble tildelt prosjektleder ved Nordlandssykehuset, intensivsykepleier og kvalitetsleder John Helge Flage og prosjektleder ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), seniorforsker og lege Maren Ranhoff Hov.

– Det er en utrolig stor anerkjennelse av vårt felles arbeid. Jeg er veldig stolt av Prehospital klinikk, Medisinsk klinikk, Klinisk IKT, og alle ansatte som bidrar i prosjektet og til forbedret håndtering av pasienter med mulig hjerneslag, hver eneste dag, natt, helger og helligdager; ambulansepersonell, slagleger, leger, sykepleiere og AMK operatører. Dette er forbedring  som slår inn på tvers av profesjoner og fagfelt! sier Flage.

Prosjektleder John Helge Flage takker for prisen. Foto: Marius Svaleng Andresen | Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Prosjektleder John Helge Flage takker for prisen. Foto: Marius Svaleng Andresen | Stiftelsen Norsk Luftambulanse
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en blå lastebil
Bilde fra 2021 og starten av prosjektet, med f.v.: Mona Guterud og Maren Ranhoff Hov fra Stiftelsen Norsk Ambulansetjeneste, og Sanna P. Olsen, John Helge Flage og Ida Bakke fra Nordlandssykehuset.

 

F.v. Nevrolog og rådgiver i Fagavdelingen Ida Bakke sammen med Maren Ranhoff Hov og John Helge Flage. Foto: Marius Svaleng Andresen | Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
F.v. Nevrolog og rådgiver i Fagavdelingen Ida Bakke sammen med Maren Ranhoff Hov og John Helge Flage. Foto: Marius Svaleng Andresen | Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Flage takker også for det gode samarbeidet med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og prosjekter Maren Ranhoff Hov.

  – eSTROKE er et resultat av forskning og utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Oslo Universitetssykehus, som vi har tatt videre i et svært godt samarbeid med Nordlandssykehuset både i prehospital klinikk og Nevrologisk avdeling. Denne prisen er en viktig annerkjennelse av arbeidet som er gjort for bedre pasientforløp i hele den akutte kjeden som behandler hjerneslagpasienter, og viser det gode samarbeidet mellom ambulansetjenesten og sykehuset, og mellom forskningsmiljøet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og det kliniske fagmiljøet i Nordlandssykehuset, sier Maren Ranhoff Hov.  

I Nordlandssykehuset har nevrolog og rådgiver i Fagavdelingen Ida Bakke bidratt i prosjektet, og hun sier også at dette er en viktig pris.

– Det er veldig gøy og en anerkjennelse at eSTROKE har fått tildelt Legeforeningens kvalitetspris, med et tverrfaglig prosjekt mellom avdelinger, klinikker, to helseregioner og SNLA – og med Prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset i front. Vi må fortsette med forbedringsarbeidet i samarbeid for at det skal fungere best mulig og utvikle seg videre, sier Bakke.

Mobilappen
Siv Kristin Bjørnevik jobber i ambulansetjenesten på Ørnes. Her viser hun hvordan eSTROKE-appen ser ut på deres mobiltelefon. Foto: Thomas T. Kleiven/Stiftelsen Norsk Luftambulanse

På tvers av profesjoner og fagfelt

Klinikksjef ved Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset, Svein Arne Monsen, sier dette prosjektet har stor betydning.

– Fagmiljøene hos oss som har drevet dette arbeidet har virkelig fortjent denne anerkjennelsen. Det involverer hele pasientforløpet og har krevd tverrfaglighet. Dette har stor betydning for hjerneslagspasienten og jeg vet at de har nye  og spennende kvalitetsprosjekter på gang, sier Monsen. 

Nordlandssykehuset har over år jobbet systematisk for å bedre behandlingen i alle ledd for pasienter med hjerneslag. I 2021 ble slagenheten ved Nevrologisk avdeling utnevnt til «Årets slagenhet» av Norsk hjerneslagregister. I 2022 tok Nordlandssykehuset som første helseforetak i bruk eSTROKE-konseptet, som et forbedringsprosjekt i ambulansetjenesten. I dag er eSTROKE innført ved alle de 20 ambulansestasjonene i Salten, Lofoten og Vesterålen, samt 330- skvadronen i Bodø.

Det betyr at nevrologene på sykehuset i større grad jobber sammen med ambulansearbeiderne, og det fører til raskere og mer helhetlig behandling. Fagfolk fra Helse Nord IKT, Nordlandssykehuset og Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet en teknisk løsning der NIHSS-scoren fra ambulansen overføres direkte til journalsystemet DIPS inne på sykehuset.

Ambulanse
Ambulansearbeidere utenfor ambulansestasjonen på Ørnes: Siv Kristin Bjørnevik, Silje Strøm, Wenche Winje og Michelle Skjellstad Engen. Foto: Thomas T. Kleiven/Stiftelsen Norsk Luftambulanse
F.v.: Ida Bakke, Maren Ranhoff Hov, John Helge Flage og Jana Midelfart-Hoff, leder for Norsk Nevrologisk Forening, som nominerte prosjektet.
F.v.: Ida Bakke, Maren Ranhoff Hov, John Helge Flage og Jana Midelfart-Hoff, leder for Norsk Nevrologisk Forening, som nominerte prosjektet.

Imponert over prosjektet

Det var Norsk Nevrologisk Forening som foreslo eSTROKE-prosjektet til Legeforeningens kvalitetspris. I sin nominasjon skriver de bl.a. «Som fagmedisinsk forening med hjernehelse som vårt hovedfokus, er vi veldig imponert over det arbeidet våre kolleger i eSTROKE prosjektet gjør.»

Se video om eSTROKE i ambulanse fra Ørnes i Nordland

Nordlandssykehuset og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Takk til Ørnes ambulansestasjon.

 

Nominasjonen fra Norsk Nevrologisk Forening

Som fagmedisinsk forening med hjernehelse som vårt hovedfokus, er vi veldig imponert over det arbeidet våre kolleger i eSTROKE prosjektet gjør  

Hjerneslag er en hyppig forekommende sykdom som det trengs forskning på, men i tillegg representerer eSTROKE også et vellykket, tverrfaglig samarbeid mellom ulike sykehus i nord og sør. Leger fra OUS og Nordlandssykehuset har vært aktivt involvert i å sette ny forskning ut i praksis – med å bruke systematisk forbedring til å innføre eSTROKE i hele den prehospitale tjenesten ved Nordlandssykehuset.

Optimal behandling av hjerneslag krever rask diagnose – og da må hele behandlingskjeden fungere, også utenfor sykehus. Gjennom eSTROKE har prosjektlederne bidratt til å øke kompetansen på hjerneslag i den prehospitale tjenesten, blant annet ved å innføre bruk av app til hjerneslagscoringen NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) for ambulansepersonell og helikopterleger. Dette etter at Nordlandssykehuset først utviklet opplæring og digital løsning i DIPS i samarbeid med OUS og SNLA.

I tråd med prinsipper for forbedringsmetodikk (IHI metode) har prosjektet vektlagt ansatte-involvering og kommunikasjon og startet i det små og på et sykehus før videre implementering i hele Nordlandssykehuset. Småskalatesting av skjema har vært utført i samarbeid med klinisk og teknisk miljø. For å evaluere har det vært:

  • gjennomført spørreundersøkelser til ambulansepersonell
  • ført statistikk over antall ambulansepersonell som har gjennomført opplæringsprogram og meldt inn hendelser (både gode og mindre bra forløp) til prosjektgruppen
  • tett oppfølging av andre parametre, så som antall slagalarmer, antall konferansesamtaler med AMK og prehospital tidsbruk.

Alle team-medlemmene ved Nordlandssykehuset har både erfaring med og kompetanse innenfor forbedringsmetodikk (utdanning som Forbedringsveileder og Improvement Coach).

Fra lokal til nasjonal

Den vellykkede piloteringen på Nordlandsykehuset gjør at man nå bredder prosjektet til hele Helse Nord og de tre andre foretakene har i januar startet opplæring i ambulansetjenesten.

NNF anser at dette forbedringsprosjektet har en betydelig nasjonal betydning for hjerneslagpasienter, men også viser en samarbeidsmodell som kan brukes i andre deler av medisinen.

Vi synes også det er et poeng at dette er et digitaliseringsprosjekt i offentlig helsevesen man har lykkes med. Suksessfaktoren er tett involvering av og samarbeid med fagfolk, og ikke minst, et prosjekt som starter i klinikken og så utvides administrativt – ikke omvendt.

 

Vi håper på at eSTROKE kan få årets kvalitetspris.

Norsk Nevrologisk Forening

Dette er juryens begrunnelse

Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenester og kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt.

Arbeidet bør ha fokus på pasienter, ført til resultater som viser forbedringer for pasienter, anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring, vært nyskapende, vært utført de to siste årene, og vært, eller planlegges videreformidlet eller gjort offentlig kjent (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt). I vurderingen bedømmes både arbeidets resultater og de prosessene som har ledet frem til dem.

Det var Norsk Nevrologisk Forening som nominerte eSTROKE til årets pris. En egen sakkyndig komité har vurdert nominasjonene som kom inn, men det er sentralstyret i Legeforeningen som har fattet vedtaket om hvem som mottar prisen.

Begrunnelsen til komiteen som har tildelt prisen for 2024 til eSTROKE, er følgende:

«eStroke-prosjektet ivaretar på en forbilledlig måte alle kriterier for prisen. Det brukes anerkjente metoder for systematisk kvalitetsforbedring, det har høyfokus på pasienter i diagnostisering av hjerneslag, det brukes innovative og nyskapende læringsformer som gjør at flere pasienter med hjerneslag som har lette eller utypiske symptomer blir identifisert raskt og korrekt. Prosjektet Slagalarm i Bodø har fått prisen for 8 år siden, og eStroke-prosjektet er på mange måter en videreføring og utvidelse av Slagalarm. Dette viser at prisvinnerne på en god måte har evnet til å fornye seg og optimaliserer forbedringsprosjekter videre de siste årene.»

Prisen er på 100 000 kroner, som prosjektgruppen kan bruke til fremtidig utvikling og forbedringsarbeid.

Dette er eSTROKE

eSTROKE bygger på forskningen i den prehospitale hjerneslagstudien ParaNASPP, som var et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus. Dette er den største prehospitale slagstudien som er gjennomført i Norge. Resultatene ble publisert i Lancet Neurology i 2023.

I forskningsprosjektet tok ambulansepersonell i Oslo i bruk kompetansekonseptet eSTROKE, med et e-læringsprogram og en app som er utviklet av stiftelsen. 

Med appen kan ambulansearbeidere gjøre samme undersøkelse som slaglegene inne på sykehuset; NIHSS. Den tester langt flere symptomer enn det som gjøres i FAST-undersøkelsen, som er standardundersøkelsen i ambulansetjenesten i Norge. Ambulansepersonellet sender NIHSS-scoren og en symptombeskrivelse direkte til slaglegens vakttelefon via appen. 

I 2022 tok Nordlandssykehuset som første helseforetak i Norge i bruk eSTROKE-konseptet, som et forbedringsprosjekt. Fagfolk fra Helse Nord IKT, Nordlandssykehuset og Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet en teknisk løsning der NIHSS-scoren fra ambulansen overføres direkte til journalsystemet DIPS inne på sykehuset.

Nå er flere helseforetak i Helse Nord og andre steder i Norge i gang med å ta i bruk eSTROKE med et opplæringsprogram og en spesialutviklet app, og flere helseforetak står for tur.

Prosjektleder ved Nordlandssykehuset: Intensivsykepleier og kvalitetsleder John Helge Flage.

Nevrolog Ida Bakke, overlege/nevrolog og PhD Maria Carlsson og LIS i nevrologi Maja Olavsen har spesielt bidratt.

Prosjektleder ved OUS og SNLA: Seniorforsker og lege Maren Ranhoff Hov.

Fra OUS og SNLA har også paramedisiner og PhD-stipendiat Mona Guterud, overlege/nevrolog og seniorforsker Else Charlotte Sandset og LIS i nevrologi og PhD-stipendiat Helge Fagerheim Bugge bidratt i arbeidet med eSTROKE.

Se også: