Hjerneslag hos yngre kvinner kan gi andre symptomer enn hos menn

Nevrolog Ida Bakke fra Nordlandssykehuset er en av fire forskere som ønsker mer forskning på kvinner og hjerneslag. Manglende kunnskap om dette kan føre til forsinket behandling. Debattartikkelen hos Tidsskrift for Den norske legeforening har fått oppmerksomhet i fagmiljøer og media.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 24.11.2022
Sist oppdatert 07.06.2023
Fire kvinnelige artikkelforfattere
Forskere og leger som har skrevet debattartikkel om kvinners symptomer ved hjerneslag. F.v. Karianne Larsen (OUS, SNLA), Maren Ranhoff Hov (OUS, SNLA), Else Charlotte Sandset (OUS, SNLA) og Ida Bakke (NLSH). Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA).
​Hjerneuken markeres nasjonalt denne uken for å rette fokus mot hjernehelse og hjernesykdommer. Ny kunnskap viser at det trengs mer forskning på kjønnsforskjeller for å sikre at hjerneslag blir tidligere identifisert hos kvinner. Huskereglene PRATE, SMILE, LØFTE passer ikke alltid. Ny forskning viser at spesielt gjelder dette kvinner, og tidigere studier er i stor grad gjort på middelaldrende menn.
 
Ida Bakke.jpg
- Vi ser at symptomene på hjerneslag hos særlig de yngre kvinnene er annerledes. Over 30% av hjerneslag oppdages ikke dersom vi kun fokuserer på de typiske symptomene. Kjønn har betydning for hjerneslag, det har vært for lite oppmerksom rundt dette, sier nevrolog og phd-stipendiat Ida Bakke, Nordlandssykehuset.
 
Bakke har sammen med tre forskere fra Oslo Universitetssykehus (OUS) og Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) skrevet en debattartikkel for å sette fokus på hjerneslag hos kvinner. Hun jobber med kvalitetsarbeid blant annet innen hjerneslag og med pasientsikkert ved Fagavdelingen i Nordlandssykehuset. Hun holder også på med en PHD (doktorgrad) som ser på prehospital tidsbruk og faktorer fra hjerneslaget inntreffer til ankomst til sykehus ved akutt hjerneslag. 

Ønsker mer forskning​

Evaluering av kampanjen viste at i overkant av 70 % av alle hjerneslag hadde ett eller flere symptomer med enten talevansker (prate), lammelse i ansikt (smile) eller lammelse i arm (løfte). Både befolkningen og prehospitalt helsepersonell er blitt trent i symptomer som opptrer hos ca. 70 % av slagpasientene og ikke de resterende 30 %. 

To nylig publiserte metaanalyser beskriver at kvinner i større grad opplever symptomer som generell sykdomsfølelse, angst, kvalme, hodepine og påvirket bevissthet. Artikkelforfatterne tar derfor til orde for videre forskning og utvikling av felles kompetanseverktøy i helsetjenesten. Kompetanse på hjerneslag bør styrkes og arbeid for dette bør rettes spesielt mot ambulansetjenesten og helsepersonell som treffer pasientene før de kommer til sykehus.

Ida Bakke i studio

Fra studio hos NRK Nordland i Bodø

Nasjonal oppmerksomhet​

Artikkelen har fått stor oppmerksomhet nasjonalt. I tillegg til at Tidskrift for Den norske legeforening ​har publisert debattinnlegget har de laget podcast på tema. I Nordland har Ida Bakke vært gjest i NRK Nordland, og hovedforfatter Maren Ranhoff Hov fra OUS og SNLA har vært gjest på Nyhetsmorgen på NRK og sammen med Else Charlotte Sandset vært gjest i EKKO i P2. 


godmorgenNordland.png

Klikk på bildet for å høre innslag i NRK Nordland
EkkoKlikk på bildet for å høre innslaget i EKKO i P2.


Hjerneslagbehandling og kontinuerlig forbedring har stort fokus i Nordlandssykehuset. Prehospital tjeneste innfører nå nye verktøy for å øke kompetansen.