Hjelper pasientene til å puste bedre

Fredag 16. juni markerte Respirasjonsenheten i Nordlandssykehuset 20 år. – Vi har en givende jobb der vi hjelper pasientene til å puste bedre, sier sykepleierne ved Respirasjonsenheten.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 16.06.2023

Damer i hvit uniform

Respirasjonsenheten, fra venstre: Intensivsykepleier Trine Sigerstad, enhetsleder Kristin Solberg, intensivsykepleier Ellen Larsen, lungesykepleier June Stene Flæsen og sykepleier under spesialisering Ingvill Nilssen. Foto: Ida Kristin Dølmo/Nordlandssykehuset

Respirasjonsenheten i Nordlandssykehuset ble opprettet i mai 2003 og har ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med respirasjonssvikt. Før den tid var disse pasientene spredd på flere avdelinger i sykehuset.

- Lungefagmiljøet så at det var behov for å samle disse pasientene på én plass, med fagpersonale som kunne gi en faglig kvalitet over behandlingen og oppfølging over tid som disse pasientene fortjente, forteller enhetsleder Kristin Herseth Solberg i Medisinsk poliklinikk K3, avdeling lunge.

Respirasjonssvikt

Respirasjonsenheten er en liten enhet plassert i K3 ved Nordlandssykehuset Bodø. Enheten består av fire sykepleiere som er spesialisert innenfor lunge- og respirasjonsfaget. Sykepleierne ved Respirasjonsenheten består av intensivsykepleier Trine Sigerstad, intensivsykepleier Ellen Larsen, lungesykepleier June Stene Flæsen og sykepleier under spesialisering Ingvill Nilssen.

Lungelegene har det øverste faglige ansvaret ved enheten. 

- Man har siden oppstarten i 2003 jobbet med pasienter med ulike grunnsykdommer som gir respirasjonssvikt av ulik grad, med behov for LTMV (Lang Tids Mekanisk Ventilering) av ulik grad. Veien har blitt til mens man har gått, og etter hvert som man har sett behovene, sier Solberg.​

Mange oppgaver

Enheten tar seg av pasienter som har behov for hjemmerespirator som følge av for eksempel tverrsnittlesjoner etter ulykker og neuromuskulære sykdommer. 

Respirasjonsenheten er behjelpelig med tilpasning av hjemmerespirator i samarbeid med lungeleger og anestesileger, samt opplæring og kontroll av behandlingen. 

I tillegg har enheten blant annet ansvar for pasienter som har behov for NIV/Bipap (non-invasiv ventilering) som følge av respirasjonssvikt på bakgrunn av for eksempel sykelig overvekt, poliosequeler og neuromuskulære sykdommer. 

- Historisk har det vært mange poliopasienter, men disse er det færre av, mens overvekts-pasientene blir stadig flere.

Det er ikke alle arbeidsoppgavene som er direkte medisinske.

- Mange pasienter har som regel funksjonshemming av ulik grad, og er ofte avhengig av hjelpepersonell, enten hele eller deler av døgnet. Å få en pasient til kontroll er et stort puslespill: hvordan få pasienten til sykehuset og hvor kan vedkommende bo? Hvem må hen ha med seg?

Respirasjonsenhetens oppgaver er:

  • ​Tilpasning og kontroll av BiPAP, ASV og enkelte pasienter med CPAP 
  • Oppfølging av pasienter med hjemmerespirator
  • Tilpasning av surstoff til hjemmebruk
  • Oppfølging av respirasjonsstatus hos pasienter med nevromuskulære lidelser
  • Nært samarbeid med nevrologisk avdeling, barneavdeling, fysikalsk avdeling, søvnenheten, medisinsk avdeling og intensiv
  • Selvstendige sykepleierkontroller og konsultasjoner sammen med lungelege
  • Undervisning
  • Jobber tverrfaglig, del av ALS-teamet på NLSH
  • Ambulering til lokalsykehus

Feiret med kake

Respirasjonsenheten er unik på landsbasis og kan vise til veldig gode resultater i det nasjonale registeret for Lang Tids Mekanisk Ventilasjon (LTMV-registeret). 

- Respirasjonsenheten ved Nordlandssykehuset har vært blant de beste i dette registeret de siste 10 årene.

Fredag ble det feiring med snitter, kake og kaffe i lungekafeteriaen i Nordlandssykehuset.  

Vi gratulerer med 20 år!