Disputas

Hilde Risvoll disputerer 12. oktober

Risvoll er overlege i nevrologi og jobber på den nevrologiske poliklinikken i Vesterålen. 12. oktober avlegger hun sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet og skal forsvare avhandlingen «Health care professional’s caretaking of persons with dementia who use dietary supplements».

Petter Román Øien, leder, Seksjon for forskning
Publisert 06.10.2023
Dame med briller som smiler

Hilde Risvoll disputerer 12. oktober. (Foto: privat)

Risvoll har i sin ph.d.-avhandling forsket på pasientsikkerhet for personer med demens som bruker kosttilskudd, og ulike helsepersonells bidrag for å øke sikkerheten. 

- Forskningen har vist at bruk av kosttilskudd representerer både direkte og indirekte helserisiko hos disse pasientene, forteller hun. 

- Avhandlingen setter søkelys på denne risikoen med tanke på å kunne iverksette tiltak for å øke pasientsikkerheten.


Spørreskjema og inte​​rvjuer

Studiemetodene som ble brukt var spørreskjemaundersøkelser av pasienter med demens, ansatte i apotek og hjemmetjeneste, og individuelle intervjuer med allmennleger. 

- Konklusjon er at bruk av kosttilskudd er vanlig hos pasienter med demens, men at den kan representere en risiko for dem, sier Risvoll. Slik situasjonen er nå ønsker ingen gruppe helsepersonell å ta ansvaret for å øke sikkerheten deres.

Bredt sama​rbeid

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Institutt for samfunnsmedisin (NAFKAM) og Institutt for farmasi ved UiT Norges arktiske universitet, og RELIS Nord-Norge. Sistnevntes ansvar er produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell. Kløveråsen hukommelsesklinikk og Valnesfjord Helsesportsenter har også vært involvert i prosjektet.