Pasienter og pårørende vil bli sett og hørt

Nordlandssykehuset fikk inn over 300 svar fra pasienter og pårørende i forbindelse med Hva er viktig for deg-dagen. Nå er resultatene klare.

Bente Fridtjofsen
Publisert 26.06.2024
ordsky
Nordlandssykehuset fikk inn over 300 svar på spørsmålet «Hva er viktig for deg?». I denne ordskyen kan du se svarene fra pasienter og pårørende. Jo større ordene er, jo flere er det som har svart det samme.

Torsdag 6. juni ble «Hva er viktig for deg?»-dagen markert ved Nordlandssykehuset. Det ble rigget til stands i Lofoten, Vesterålen og Bodø, samt ved Salten Distriktspsykiatriske senter på Mellomåsen. Pasienter og pårørende fikk anledning til å svare på spørsmålet «Hva er viktig for deg i møtet med oss?».

Hensikten med dagen: 

  • Å rette oppmerksomheten mot hele pasienten, ikke bare diagnosen.
  • Å øke bevisstheten om forhold i dialogen mellom helsepersonell og pasient som fremmer trygghet og tillit.
  • Å styrke oppmerksomheten på helsefremmende aspekter.
  • Å motivere helsepersonell til aktivt å involvere pasienter i beslutninger om egen behandling og oppfølging. God medvirkning har positiv effekt for pasientens etterlevelse og mestring.
  • Å minne oss på å inkludere kunnskap om pasientens livssituasjon, behov og preferanser i beslutningsgrunnlaget. Dette bidrar til kvalitet og pasientsikkerhet. 

Nærmere 200 pasienter og pårørende i Nordlandssykehuset svarte på spørsmålet. Vi fikk mange fine og nyttige tilbakemeldinger.  Det som er viktig for flest er å «bli hørt»», tett etterfulgt av å «bli sett», «god og tilpasset informasjon» og «trygghet».  Flere fremhevet betydningen av at vi som helsepersonell ser hele familien.  Mange trakk også fram god kommunikasjon som viktig i møtet med oss.

Nordlandssykehuset takker alle som tok seg tid til å svare på spørsmålet, Larsen Knutsen & Sølve Eggebø, Tina & Stein, samt Vilde Mikaelsen for nydelige musikalske innslag, samt alle ansatte som bidro til en fin markering. 

Et par kvinner som holder boller
Seksjonslader Sissel Eidhammer og samvalgskoordinator Bente Fridtjofsen i forbindelse med Hva er viktig for deg-dagen i Nordlandssykehuset torsdag 6. juni 2024.