Hederspris til forsker ved Nordlandssykehuset

Under den 18. europeiske konferansen for Complement in human disease i Bern 26. til 29. august i år mottok Tom Eirik Mollnes medalje og heder for sin mangeårige forskning. Torsdag 1. september ble tildelingen feiret med kolleger hjemme i Bodø.

Petter Román Øien, leder, Seksjon for forskning
Publisert 02.09.2022

  

Mann som smiler mot kamera og holder diplom og medalje

Tom Eirik Mollnes med medalje og diplom fra European Complement Network.

​European ​Complement Network 

ECN hedrer med jevne mellomrom forskere fra Europa eller forskere som har jobbet lenge i europeiske laboratorier for deres innsats innen komplementforskning. Den prestisjetunge ECN-medaljen deles ut etter en intern nominasjonsprosess og anonym avstemning. Kandidatene med flest stemmer hedres med ECN-medaljen.

Mange fra Nord​landssykehuset

- Eksterne midler gjorde det mulig for flere fra Nordlandssykehuset å delta på denne konferansen, og det var dessuten gledelig at min kone Solveig ble invitert og kunne være til stede un​der prisutdelingen, sier Mollnes.

- Tildelingen av ECNs medalje var selvfølgelig en gledelig begivenhet, forteller Mollnes, men ekstra koselig når det skjer med både Solveig og kolleger til stede.

Man​ge års forskning

Mollnes kan vise til en lang rekke viktige publikasjoner innen komplement-området. 

- Prisen har sin bakgrunn blant annet i de sentrale funnene fra doktorgraden min tilbake til 1985, i tillegg til en viktig publikasjon fra Nordlandssykehuset i tidsskriftet Blood som ble publisert for 20 år siden, og som senere har betydd mye for forskningen, forteller han. Prisen er altså resultatet av mange års arbeid.

To damer og tre menn samlet rundt et bord og smiler mot kamera

En glad gjeng samlet på forskningslaboratoriet. Fra venstre Åse Emblem, Benjamin Storm, Tom Eirik Mollnes, Ole-Lars Brekke og Elin Storjord.

- Selv om jeg har mottatt denne prisen, er det viktig for meg å understreke at dette også er å anse som en anerkjennelse av vårt fagmiljø ved Nordlandssykehuset. Bidragene fra de ansatte ved forskningslaboratoriet må i den sammenheng nevnes særskilt, sier en fornøyd og stolt Mollnes. 


Ni personer oppstilt og smilende mot kamera

Stolte kollegaer ved Nordlandssykehuset.