Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen, Salten

Dialog- og partnerskapsmøtet 2023

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten avviklet Dialog- og partnerskapsmøte Bodø 23. november. – Møtet er en viktig møteplass for kommunal samhandling og forankring opp mot politisk nivå.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 04.12.2023
En gruppe mennesker som sitter ved bordene
Møtet ble avhold på Quality Hotel Ramsalt, Bodø.

Dette sier Trude Kristin Kristensen, leder for Samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset. Sammen med kommunal samhandlingsleder, Knut Erik Dahlmo, ledet de programkomiteens arbeid i forkant av møtet.

En person som står på et podium
Trude Kristin Kristensen.

Sammen med Helsefelleskapet Helgeland

Møtet ble avholdt i etterkant av KS Nordlands høstkonferanse i Bodø. Dette gjorde at både Helsefelleskapet Helgeland og Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten avviklet sine dialog- og partnerskapsmøter samme dag. Det ble derfor lagt inn en felles bolk for begge helsefelleskapene ved starten av møtet. Siri Tau Ursin, leder for helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten, og Rakel Berg, leder for Helsefelleskapet Helgeland, ønsket velkommen og holdt hver sine innlegg.


Deretter redegjorde statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet, for regjeringens ambisjoner på helse - og omsorgsfeltet, hvor blant annet den bebudete Nasjonal helse- og samhandlingsplan var sentral. Hun trakk også inn Opptrappingsplan for rus og psykisk helse, Bo trygt hjemme reformen og Folkehelsemeldingen som relevante for helsefellesskapene.

En person som står foran en mikrofon
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

Status og dialog

Helsefelleskapene avviklet resten av møtet hver for seg.  Programkomiteene i begge helsefellesskapene hadde valgt en dialogbasert tilnærming, hvor ulike fagressurser ble utfordret på viktige tema som bemanningsutfordringer, tjenesteinnovasjon og digitalisering, etterfulgt av plenumsdiskusjoner. Statusrapport for helsefelleskapets arbeid fra november 2022 til november 2023 ble lagt frem og gjennomgått. 

-Rapporten skal bidra til at helsefellesskapet skal kunne evaluere arbeidet som er iverksatt, sikre at man går i takt og at de innsatsområdene vi har bestemt oss for kan følges opp, sa Trude Kristin Kristiansen da hun innledet om statusrapporten.

-Den gir oss også mulighet til å se om vi gjennom denne samhandlingsmodellen oppnår ønskede resultater på videreutvikling av lovpålagte samhandling, sa hun.

Kommunalt lederskap fra 2024

Lederskapet i helsefelleskapene veksler hvert annet år. Dette gir gode muligheter for engasjement og samordning gjennom utøvelse av strategisk lederskap på tvers av tjenestenivå. I partnerskapsmøtet overlot Nordlandssykehuset lederskapet til kommunene for de neste to årene.

En gruppe mennesker som sitter i et rom med en projektorskjerm
Dialog- og partnerskapsmøtet ble avholdt 23. november 2023.