Innovasjonsprosjekter 2022-2023

Heldigital medarbeider utvikles videre med innovasjonsmidler

Visste du at Nordlandssykehuset har «ansatt» roboter til å utføre en rekke oppgaver? «Robotic Process Automation» (RPA) var trinn 1.0 av satsingen på robotisering og ble tildelt innovasjonsmidler i 2018. Prosjektet resulterte i den heldigitale medarbeideren Nora Nord. Nå har Senter for klinisk støtte og dokumentasjon fått støtte til neste fase, og kan dermed gå i gang med RPA 2.0.

Seksjon for forskning
Publisert 23.06.2022
   
Portrettbilde av Merete Johansen

Merete Johansen, prosjektleder i Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD).

I en sykehusverden hvor det vrimler av silo-fagsystemer som ikke er integrert mot våre kjernesystemer, gir det dobbel og trippelregistrering av de samme dataene. Da blir behovet for automatiserte digitale arbeidsprosesser stort, forteller prosjektleder Merete Johansen. 

Digitalisering og a​​utomatisering

Basert på erfaringer kan RPA (Robotic Process Automation) være en svært enkel, god og rimelig løsning for å slippe manuelle dobbeltregistreringer.

- Vi mener dette er en god mellomløsning mens vi venter på at våre kjernesystemer skal kunne takle strukturerte data og datadeling på tvers av systemer og samarbeidspartnere blir mulig. Basert på våre erfaringer vil det være behov for kompenserende løsninger i mange år fremover, som følge av manglende fullverdige integrasjoner mellom silo-fagsystemer og våre kjernesystemer, forklarer Johansen.

Frigj​​​ort tid

RPA medfører at Nordlandssykehuset «integrerer» silo-fagsystemer og kjernesystemer på en svært enkel, rimelig og effektiv måte. Ansatte slipper dobbeltregistrering og unødvendig manuelt arbeid. På denne måten kan man realisere automatisering av dataprosesser som en midlertidig løsning i påvente av at kjernesystemer skal bli mer strukturert og smartere, og man finner juridiske løsninger på deling av data på tvers og fra skybaserte løsninger.

- For våre pasienter vil dette bety frigjort klinikertid som pasientene vil nyte godt av samt at vi sikrer konsistens i data som ligger i ulike systemer, forteller prosjektlederen.

Takknemlig

Leder for Senter for klinisk støtte og dokumentasjon, Lars Eirik Hansen, er svært fornøyd med tildelingen. 

- Denne tildelingen gir oss gode muligheter til å fortsette utviklingen vi er inne i. Dette er et område der vi nasjonalt og regionalt faktisk er helt i front, sier en begeistret senterleder. ​