Har etablert barnepalliativt team på Nordlandssykehuset

Som det første foretaket i Helse Nord har Nordlandssykehuset i vinter etablert et lokalt tverrfaglig, barnepalliativt team.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 15.06.2021
Personer som står oppstilt og smiler mot kamera

- I tillegg til teamet har vi tilknyttet ernæringsfysiolog, fysioterapeut, prest og CL-team. Vi vil også samarbeide med voksenpalliativt team og smerteklinikken og andre etter behov, sier Kirsti Agnethe Neset, overlege på Barneklinikken.

​De siste årene har det vært økt fokus på palliasjon til barn og ungdom og begrepet har endret innhold. Det foreligger internasjonale føringer på dette området, blant annet fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Tidligere forbant man palliasjon først og fremst med livets siste fase.

Innovasjonsmidler fra Helse Nord

Helse Nord deler hvert år ut midler til prosjekter som skal forbedre organisasjonen​ i form av mer kostnadseffektive prosesser, bedre organisatoriske løsninger og gode pasientforløp. Etablering av palliativt team for barn og unge i Nordland er ett av prosjektene som får støtte.

- Det er vi kjempeglade for! Det gir oss mulighet til å avsette mer tid og gjør at arbeidet kan få en helt annen kvalitet. Vi lover at vi skal bruke pengene til det beste for pasientene og deres familier, sier Neset.

250 ved Barneklinikken i Bodø

Ifølge Helsedirektoratets nasjonale, faglige retningslinje «Palliasjon til barn og unge» utgitt i 2017 starter retten til palliativ behandling idet man erkjenner at et barn (eventuelt et foster) har en livstruende og/eller livsforkortende tilstand.

Kirsti Neset forklarer at det per i dag er cirka 250 barn og ungdom som har rett til palliativ behandling ved Barneklinikken i Bodø. 

- Antallet er økende fordi flere lever lenger med dagens behandling, blant annet ved hjelp av avansert hjertekirurgi, nye medisiner og respirasjonsstøtte i hjemmet, sier hun.

Starter nå​r diagnosen er stilt

Teamet ønsker å bidra til at barn og ungdom som har behov for, og rett på, palliativ behandling får en god og helhetlig omsorg allerede fra diagnosen er stilt og videre gjennom det palliative forløpet. Tilbudet skal også omfatte familien.

- Vi har et mål om tidlig integrasjon av palliasjon for målgruppen. Det skal være fokus på god struktur og kommunikasjon med pasient og pårørende, samt samhandling innad i spesialisthelsetjenesten og opp mot kommunehelsetjenesten. Dette for å kunne gi et bedre, mer strukturert og likt tilbud til barn og ungdom som lever med en livstruende og/eller livsforkortende tilstand i vårt nedslagsfelt, avslutter Kirsti Neset.

​Les mer om tildelingen av innovasjonsmidler på Helse Nord sine sider