Håndhygiene i fokus

Nordlandssykehuset er først ut i Helse Nord med innføring av et nytt system for å kartlegge at klinisk personell utfører håndhygiene på riktig måte.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 03.05.2023

Dame med telefon

Smittevernsykepleier og koordinator for prosjektet, Synne Baker. Alle foto: Ida Kristin Dølmo

Fredag 5. mai er det verdens håndhygienedag. I den forbindelse skal Seksjon for smittevern ved Nordlandssykehuset markere dagen med å gå rundt på noen avdelinger i sykehuset med undervisningsmateriell og quiz, samt informere om NOST torsdag 4. mai.

Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST) er en webbasert løsning utformet av FHI og for å forenkle arbeidet med å kartlegge i hvilken grad klinisk helsepersonell etterlever grunnleggende anbefalinger om smitteforebyggende tiltak.

- Nordlandssykehuset er det første foretaket i Helse Nord som har tatt dette i bruk. Dette er en del av en større handlingsplan for å bedre smittevernet, og vi er veldig glade for at vi er i gang med dette, sier smittevernoverlege Gunille Justad Sundnes i Nordlandssykehuset.

Finner forbedringspunkter

Hos Nordlandssykehuset er det fire avdelinger i Bodø som har testet ut løsningen: ortopedisk sengepost, medisinsk enhet for nyre/gastro/infeksjon, samt medisinsk poliklinikk og kirurgisk poliklinikk. Det er avdelingene selv som har meldt seg på, og det er avdelingenes egne ansatte som er observatører. Observatørene har fått egen opplæring i bruk av NOST.

- Observatørene skal ha en direkte observasjon som sikrer at våre ansatte utfører håndhygiene korrekt. Verktøyet er godt mottatt så langt, sier smittevernsykepleier og koordinator for prosjektet, Synne Baker.

Telefon


Observasjonen gjennomføres av ansatte som er tilstede i en pasientsituasjon, der etterlevelsen av anbefalt praksis registreres på en telefon eller et nettbrett.

- Observatørene har som mål å finne ut hvor vi har mangler og hvor vi kan forbedre oss.

Samler inn data

Løsningen har fire moduler:

  • Fire indikasjoner for håndhygiene
  • Ringer, klokker og negler
  • Hansker
  • Personlig beskyttelsesutstyr

Dataene som hentes inn benyttes til lokalt forbedringsarbeid og rapporteres inn for sammenstilling av nasjonale data. Ved observasjon registreres kun arbeidssted og profesjon, dataene kan derfor ikke føres tilbake til det enkelte helsepersonell.

Planen er at dette utrulles til flere avdelinger, også Lofoten og Vesterålen utover høsten. 

I forbindelse med håndhygienedagen fredag 5. mai, oppfordrer Sundnes og Baker pasienter og besøkende til å utføre håndhygiene når de går inn i en avdeling, etter hosting og toalettbesøk, når de tar på bandasjer eller lignende, og før man spiser for å forebygge smittespredning.

God vask!

En person som holder en mobiltelefon