Godkjent som utdanningsvirksomhet innen medisinsk biokjemi

Den første spesialistutdanningen i Diagnostisk klinikk som får godkjenning etter ny forskrift er medisinsk biokjemi. Hele spesialiseringen kan tas i Nordlandssykehuset. - Vi er veldig fornøyd med at vi er godkjent, det er bare ti helseforetak i Norge som har denne spesialiseringen, forteller overlege Ole-Lars Brekke.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver.
Publisert 27.12.2022
LIS3 med biokjemi
F.v. Tor Håkon Christensen Hansen, Morten Svendsen Næss, Ole-Lars Brekke og Ida Charlotte Torbergsen.
​Det er tre som tar denne spesialiseringen nå i Nordlandssykehuset – noe som betyr at ingen stillinger som LIS3 i medisinsk biokjemi er vakant. Det er Ida Charlotte Torbergsen, Tor Håkon Christensen Hansen og Morten Svendsen Næss. Alle tre er i ulike forløp av spesialiseringen. 

De blir fulgt opp av avdelingsoverlege for medisinsk biokjemi prof.dr.med. UiT Ole-Lars Brekke som sammen med overlege dr.med. Elin Storjord har utviklet utdanningsplanen.

Spesialiseringen tar fem år​

Det ligger mye arbeid bak en slik plan, med egne planer og skriftlige prosedyrer. LIS-legene har egne kompetanseplaner. Nordlandssykehuset har ansvaret for tilretteleggingen av utdanningen, den enkelte leges utdanningsløp og dokumentasjon av læringsmål. 

LIS3-legestudentene har egen utdanningsplan som må følges for å få godkjent spesialisering. Den innebærer også en uke hospitering ved avd. Laboratoriemedisin UNN Tromsø, i løpet av de fem årene spesialiseringen tar. De blir da legespesialister i medisinsk biokjemi. 

Nordlandssykehuset har utdannet spesialister innen medisinsk biokjemi siden 2008. Nordlandssykehuset har laboratorier i tre sykehus. 
- Vi arbeider med beskrivelse av en rekke analyser, kvalitetssikring og rådgivning til rekvirenter i og utenfor sykehuset. I tillegg arbeider vi med kvalitetssikring av analysevirksomheten på de fleste legekontor, sykehjem og mange hjemmetjenester i Nordland fylke i samarbeid med NOKLUS Nordland, forklarer Brekke. ​

Endringen i spesialistforskriften​​
I ny forskrift for spesialistutdanning må alle virksomheter (helseforetak, kommuner private/ideelle og andre) som ønsker å utdanne leger i spesialisering, være godkjent eller registrert som utdanningsvirksomhet. Helsedirektoratet har mottatt over 1000 søknader om godkjenning og registrering. Nordlandssykehuset fikk denne nye godkjenningen samtidig som UNN.