Godkjent i alle tre spesialiteter

Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset har nå blitt godkjent utdanningsinstitusjon for alle sine tre spesialiteter: Psykiatri (voksenpsykiatri), barne- og ungdomspsykiatri, samt rus- og avhengighetsmedisin.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 22.06.2023

Tre damer og en mann

Fra venstre: Overlege Kamilla Kvikstad Mathisen, LIS2-3 Hege Isaksen, LIS2-3 Asbjørn Junker, overlege Trine Marita Hansen. Foto: Annette Fretheim Karlsen/Nordlandssykehuset.

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått godkjenningen som utdanningsinstitusjon for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri etter den nye modellen. 

Det sier avdelingsleder Daniel Mørch ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset. 

Tidligere i vår ble psykiatri i PHR-klinikken godkjent utdanningsinstitusjon. Nå er også de to siste spesialitetene barne- og ungdomspsykiatri, samt rus- og avhengighetsmedisin offentlig godkjent.  

I ny spesialistutdanning for leger må alle helseforetak som ønsker å utdanne leger i spesialisering, være godkjent eller registrert som utdanningsvirksomhet. Dette registreres og godkjennes av Helsedirektoratet. Alle spesialiteter med godkjenning fra før 2019 har hatt midlertidig godkjenning frem til Helsedirektoratet har behandlet ny søknad.

Helsedirektoratet har mottatt over 1 000 søknader om godkjenning og registrering. Søknadsbehandlingen er tidkrevende og pågår fortsatt.

- Helsedirektoratet har hatt lang saksbehandlingstid på disse søknadene, så det er fint å ha fått den skriftlige godkjenningen. Ettersom vi har utdannet spesialister over mange år, har vi hele tiden vært trygge på at dette skulle gå i orden.

Helsedirektoratet har fått søknader til vurdering for alle spesialitetene i alle helseforetakene til godkjenning etter denne nye strukturen. 

Mange muligheter

Mørch sier at fagmiljøet ved PHR-klinikken er stolte over det faglige tilbudet Nordlandssykehuset kan gi gjennom dette utdanningsløpet. Hele forløpet kan gjennomføres ved Nordlandssykehuset HF. 

- I tillegg til en solid faglig tyngde har vi også en stor bredde som gir muligheter for å fordype seg ekstra innenfor enkelte deler av fagfeltet. Det er også en god variasjon i terapiretninger innenfor fagområdet. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har størstedelen av virksomheten lokalisert i Bodø, men har også poliklinikker i distriktene. 

- Dette gir mange valgmuligheter, da man kan bosette seg i Lofoten, Vesterålen, indre Salten eller Bodø-området dersom man ønsker å gjennomføre denne spesialiseringen. Erfarne barne- og ungdomspsykiatere utgjør sammen med psykologspesialister og andre kolleger et trygt og godt læringsmiljø for leger i spesialisering (LIS-leger). LIS-legene er en viktig ressurs som vi setter stor pris på, avslutter han.

​​Helt utdanningsforløp

Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen er svært fornøyd med å ha alle tre spesialistutdanningene godkjent i PHR- klinikken i Nordlandssykehuset. 

- Det betyr at vi kan tilby hele spesialist utdanningsforløp ved Nordlandssykehuset og i faste stillinger. I tillegg er det bra for å sikre fremtidige, robuste og gode fagmiljø. Det vil bidra til både å beholde og rekruttere fagpersoner innen alle faggrupper i klinikken, sier klinikksjefen.