God og effektiv helsehjelp på rett nivå til rett tid

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) kunne nylig feire etableringen av pilotprosjektet «Tidlig avklaringsteam» ved BUP Ytre Salten i Bodø.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 08.05.2024
Sist oppdatert 15.05.2024
Seks damer står på rekke og smiler
Fra venstre: Ass. avdelingsleder/fungerende enhetsleder Toril Lassemo, klinisk sosionom Monica Nesjeøy, overlege Ina Olsen, psykologspesialist Miriam Ryssdal, psykologspesialist Annika Tykesson og avdelingsleder Linn Beate Brattli.

Avdelingsleder i BUPA, Linn Beate Brattli, forteller at Nordlandssykehuset, etter oppdrag fra Helsedirektoratet og modell fra St. Olavs hospital, nå tilbyr utvalgte pasienter en vurderingssamtale hos tidlig avklaringsteam kort tid etter innvilget rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Møter erfarne behandlere med bred kompetanse

Pasienter og pårørende som kommer til tidlig avklaringsteam møter spesialister og erfarne behandlere med bred utrednings- og behandlingskompetanse, samt god kjennskap til oppfølgingstilbudet på ulike nivå av helsetjenesten.

Innenfor rammen av vurderingssamtalen kartlegges psykisk status, hjelpebehov, motivasjon og forpliktelse til utredning og behandling. I samråd med pasient og pårørende gjøres en vurdering i forhold til videre behov for oppfølging. Utfallet av vurderingen kan være avslutning, kommunal oppfølging, ny time innen frist i BUP eller inntil tre timer hos avklaringsteamet.

 

«Tidlig avklaring» har til hensikt «å sikre pasienter god og effektiv helsehjelp på rett nivå til rett tid».

Ifølge erfaringer fra St. Olavs og andre foretak er en betydelig andel av henviste pasienter spesialisthelsetjenesten i behov av annen hjelp enn tradisjonell utredning og samtalebehandling i BUP. Gjennom etablering av «Tidlig avklaringsteam» ønsker man å få gitt god og effektiv helsehjelp og samtidig få frigjort kapasitet. 


Vil redusere ventetidene

Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen er svært tilfreds med etableringen av «Tidlig avklaringsteam». 

- Vi er veldig fornøyd med den gode jobben som er gjort med å etablere tidlig avklaringsteam, og har tro på at det også bidrar til å redusere ventetider for pasientene.

En kake med en sommerfugl på
Feiring av milepæl.

Nylig kunne altså teamet feire prosjektets første milepæl med fem pasienter gjennom denne tilnærmingen. Nå fortsetter BUPA med to nye pasienter hver uke, med mål om å utvide tilbudet på tvers av poliklinikker, i både egen avdeling og klinikk.