Gjør hverdagen lettere og bedrer pasientsikkerheten

Forverring i pasientens kliniske tilstand oppstår ofte gradvis, og proACT er et kurskonsept for "tidlig oppdagelse, rask respons og teamarbeid ved forverret somatisk tilstand". På A7 i Bodø sier de to nysertifiserte proACT-instruktører sykepleiere Julie Hammari og Eline Jensen at kurset gjør hverdagen lettere og bedrer pasientsikkerheten.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 31.10.2022

Julie Hammeri og Eline Jensen

Julie Hammeri og Eline Jensen

- Hvordan foregår ​​​et proACT-kurs?

- Vi starter med introduksjon og teori, mye ABCDE som er en systematisk observasjon av pasientene - av for eksempel luftveier, pust og sirkulasjon, forklarer Julie. 

Kurset består i hovedsak av teori og simuleringsøvelser med pasientcase, og tar seks til åtte timer å gjennomføre. Kurset er ca 50/50 teori og simulering. 
​- Det kan bli litt latter når en av kursdeltakerne er pasient, men det er en god øvelse. Det vil være en stressa situasjon når det faktisk skjer. Humor er greit, sier Eline. 

Selv har de gått på et to-dagerskurs for å bli instruktører. Dag 1 bestod av gjennomgang av selve grunnkurset (som de selv skal avholde), mens dag 2 har fokus på instruktørrollen, tips og råd, simuleringsprinsipper og debriefing etter TTT (Train theTrainer) prinsippene. Hvordan var det å plutselig skulle holde kurset selv?

- Vi følte at vi hadde kunnskapen inne, men det var nytt å skulle lære bort til andre. Vi lærte mye underveis, som vi tar oss med oss til neste kurs vi skal holde, forteller Eline.
- Det var ikke skummelt, og vi var nok litt nervøse i starten. Men det føltes trygt å kurse egne kolleger, sier Julie. 

- Hva er det viktigste dere lærer bort?

- Det viktigste er hvordan en skal bruke disse verktøyene, som NEWS 2 respons og tiltak, og god kommunikasjon ved bruk av ISBAR til behandlende lege og annet helsepersonell. Da gjennomføres tiltakene til pasienten raskere. 
- Mye av dette er jo kjent og sykepleierne kan dette, men det er det å sette det i system som er viktig å lære og øve åpå.  Ved å øve blir det lettere når ting skjer fort, sier Eline. 

- Hvorfor er dette viktig? Har dere råd til andre avdelinger som vil gjøre dette?

- Dette er pasientsikkerhet, og det øker vår kompetanse og det hjelper oss utvikle godt teamarbeid, sier Julie.
- Det er artig og det gjør hverdagen lettere. Dette er viktig og på linje med HLR, sier de.

Målet er å bruke de samme verktøyene, snakke samme språk, for økt pasientsikker​​het

Guldvog
Intensivsykepleier Ann-Kristin Kvarv Guldvog er rådgiver med proACT-fagansvar og simuleringskoordinator ved Seksjon for pasientsikkerhet. I løpet av september måned har hun, i samarbeid med lokale fasilitatorer, utdannet 30 nye proACT instruktører fordelt på fire ulike lokasjoner; Finnmarkssykehuset, Hammerfest, Nordlandssykehuset, Lofoten, Nordlandssykehuset, Bodø og Finnmarkssykehuset, Kirkenes.
- Målet må være å bruke samme verktøy (ABCDE+F, NEWS 2 og ISBAR), snakke samme språk, for å få økt pasientsikkerhet. Vi fokuserer på opplæring med simulering som viktig virkemiddel, sier Guldvog.

ProACT hever observasjons- og vurderingskompetansen på deltakerne. Ann-Kristin trekker fram A7 (gastro/gyn/bryst/endo) i Kirurgisk klinikk  i Nordlandssykehuset som et godt eksempel på en enhet som er godt i gang igjen etter pandemien. Assisterende enhetsleder Mona Elisabeth Hansen har nå to proACT instruktører som skal videreformidle kurskonseptet proACT for å få observasjons- og vurderingskompetansen. De har allerede holdt kurs i simuleringssenteret (gamle R2) på tre fagdager i høst, i samarbeid med fagsykepleier Linn Halvorsen. 

Også ortopedisk avdeling A9 er i gang med proACT grunnkurs for nyansatte denne uken, og også her er det nyutdannede instruktører som holder kurset. Det er veldig bra at avdelingene gir instruktørene tid til å forberede seg, slik at de føler mestring i sin nye rolle.

For å bli proACT instruktør må man ha bachelor i sykepleier med minimum to års, relevant klinisk erfaring. Motivasjon for oppgaven vektlegges. 

Tidlig oppdagelse a​v forverr​​​et tilstand og ProACT

Den tidligere tiltakspakken «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» er nå videreført som nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet. 
Det er avgjørende å kunne identifisere tegn til endringer/forverring på et tidlig tidspunkt, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses. Tidlig oppdagelse av en klinisk forverret somatisk tilstand, etterfulgt av rask og effektiv handling, redusere forekomsten av uønskede hendelser, sykdomsforverring og hjertestans.​

Mer informasjon:

Pr​oA​​CT

ProAct Norge er en ideell forening som utvikler og forvalter kurskonseptet: 
"Tidlig oppdagelse, rask respons og teamarbeid ved forverret somatisk tilstand." 

En instruktør har ansvar for å holde et grunnkurs i proACT for ansatte i spesialisthelsetjenesten  På dagskurset får de en grundig gjennomgang i hvordan tidlig oppdage, behandle og forebygge livstruende tilstander. Kurset inneholder teoriundervisning, refleksjoner, ferdighets-trening og kommunikasjonsøvelser.
Kurset gir kompetanse i å observere pasienter systematisk etter  "ABCDE+F prinsippene", bruk av "NEWS2" og "ISBAR" - sikker muntlig kommunikasjon.

Nytt kurs

Nytt proACT instruktørkurs blir avholdt til neste år 9-10 februar, og enhetsleder kan melde interesse til ann.kristin.guldvog@nordlandssykehuset.no.​​​