Forskningsmidler til Nordlandssykehuset

Tre prosjekter i Nordlandssykehuset får tildelt forskningmidler fra Helse Nord i 2024.

Petter Øien, leder Seksjon for forskning
Publisert 13.12.2023
Kvinne i hvit jakke

Foto: Frida Bringslimark/Nordlandssykehuset

Overlege Elin Storjord i Diagnostisk klinikk er en av tre som har fått forskningsmidler.

Fredag 1. september i år var det frist for å søke forskningsmidler fra Helse Nord, og onsdag 13. desember kom resultatet. 

Til fristen ble det oversendt 92 søknader fra universiteter og foretak i vår helseregion. Totalt ble 14 søknader levert av Nordlandssykehuset, hvorav tre ble innvilget. De tre prosjektene som nå har fått forskningsmidler er: 

  • Ole Lars Brekke (Diagnostisk klinikk), "Betydningen av komplementsystemet for aktivering av inflammasjon og koagulasjon ved sepsis". Startstipend til Ingrid Joakimsen.
  • Elin Storjord (Diagnostisk klinikk), "Klinisk forskning på akutt intermitterende porfyri og bruk av karbohydratrik kost som behandling". Postdoktorstipend til søker (Elin Storjord).
  • Torunn Kristin Nestvold (Kirurgisk klinikk), "Nært-infrarødt lys for kartlegging av blodkaranatomi under kikkhullskirurgi. Pilotprosjekt for testing av feasibility og utvikling av prototype." Korttidsprosjekt.

Nordlandssykehuset gratulerer de som nå har mottatt støtte. Samtidig ønsker vi å rette en takk til alle de som søkte, men ikke mottatt finansiering i denne omgang.