Forsknings- og innovasjonsrapport for 2022 er klar

Siden 2014 har Nordlandssykehuset gitt ut forskningsrapporter. I 2020 ble innovasjon inkludert. Nå omfatter rapporten også kliniske studier.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver/Petter Øien, seksjonsleder
Publisert 02.05.2023

Mann med rapport

Leder Petter Román Øien i Seksjon for forskning i Nordlandssykehuset. Alle foto: Ida Kristin Dølmo

- Det er stor allsidighet og bredde i Nordlandssykehusets forsknings- og innovasjonsaktivitet. Det er ekstra spennende å kunne presentere kliniske studier, der vi etter hvert har flere prosjekter. Sistnevnte er ikke noe nytt felt, men det har fått stor oppmerksomhet de siste årene, og følges nå opp på en mer målrettet og systematisk måte hos oss. 

Det sier leder Petter Román Øien i Seksjon for forskning i Nordlandssykehuset. 

Bred målgruppe

Forsknings- og innovasjonsrapporten for 2022 er nå ferdig trykket. Rapporten ble presentert for styret tirsdag 25. april. Nå skal den distribueres til et vidt spekter av mottakere internt, samt ved universiteter, regionale helseforetak, fylkeskommune, statsforvalter, institutter, kunnskapspark, departementer og direktorater. 

Rapport

Forsknings- og innovasjonsrapporten for 2022 er klar.

- Det er svært positivt at rapporten leses og brukes. Vi vet at den har blitt benyttet til rekruttering av studenter og arbeidstakere, og det er svært positivt. For å gjøre rapporten enda mer tilgjengelig, kommer vi i løpet av tiden som kommer til å publisere deler av rapporten på våre nettsider og i ulike sosiale medier. På den måten håper vi å nå ut med informasjonen​ til flest mulig, sier Øien. ​

Stor utvikling

Forskning, kliniske studier og innovasjon er fagområder som er under kontinuerlig utvikling i Nordlandssykehuset. I utviklingen av innhold vektlegges både at det skal være faglig interessant og relevant innhold i rapporten, og at det skal være lett lese og forstå hva prosjektene fokuserer på. 

- For oss som jobber med dette i Fagavdelingen er det alltid veldig fint å kunne vise frem Nordlandssykehusets dyktige medarbeidere og det arbeidet de gjør i en rapport som denne. Vi håper og tror at rapporten skal gi et godt innblikk i denne viktige delen av vår virksomhet, sier Øien.

Dersom du ønsker rapporten tilsendt, send mail til petter.oien@nordlandssykehuset.no