Forsker ved Nordlandssykehuset i internasjonalt anerkjent klinisk studie

Overlege/ph.d. Tzellos Thrasyvoulos ved Hudavdelingen i Nordlandssykehuset har over lengre tid deltatt i sentrale, kliniske studier på sykdommen Hidrosadenitt eller Hidradenitis Suppurativa (HS). Nå er en ny artikkel der Thrasyvoulos er sentral publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift.

Petter Øien, leder, seksjon for forskning
Publisert 12.10.2022

Portrettbilde av mann.

Overlege/ph.d. Tzellos Thrasyvoulos har deltatt i internasjonal anerkjent klinisk studie.

​Hva er Hidr​​adenitis Suppurativa (HS) 

HS er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som fører til til dels store smerter for pasientene dette angår. Dette er også en tabubelagt sykdom som i tillegg fører til sosiale utfordringer. 

- Kliniske studier på dette områder er svært viktig for denne pasientgruppen, forteller Tzellos Thrasyvoulos. 

- Vi regner med at mellom 1 og 1,7 prosent av befolkningen har denne hudsykdommen. Årsakene kan være flere, men her snakker vi både om immunologiske, hormonelle og genetiske årsaksforhold. Røyking, overvekt og stress kan også spille inn. 

S​tolt

Nylig ble artikkelen «Development and validation of IHS4-55, an IHS4 dichotomous outcome to assess treatment effect for hidradenitis suppurativa» publisert i Journal of The European Academy of Dermatology & Venereology (JEADV). Thrasyvoulos var førsteforfatter på nevnte artikkel. 

- Jeg er veldig stolt av artikkelen som ble nylig publisert, og at den utløper fra vår hudavdeling, forteller Tzellos Thrasyvoulos entusiastisk. 

- Dette er en stor fjær i hatten for oss! På listen over bidragsytere står faktisk Nordlandssykehuset foran forskere fra de svært anerkjente miljøene ved Ann Arbor i University of Michigan og Mayo Clinic i Michigan.

Publikasjon med stor betydning

- For to år siden fikk jeg personlig, i samarbeid med en internasjonal gruppe forskere, ansvar fra EUs komité for HS for å analysere data fra deres «global clinical research database», forteller Thrasyvoulos. 

- Etter to år med analyser publiserte vi artikkelen i JEADV, et tidsskrift med impact factor på 9,2. Impact factor for tidsskrift indikerer hvor stor betydning tidsskriftet har, og når tallet er 9,2, innebærer dette at forskningen vil bli lest av mange og dermed ha stor innvirkning, forteller han.

- Artikkelen vil også danne grunnlag for framtidas kliniske studier på dette området. 
Development and validation of a IHS4 dichotomous outcome for assessing anti-inflammatory treatment efficacy for the treatment of hidradenitis suppurativa.