Fikk pris på 200.000 kroner

Diabetesteamet i Barneklinikken ved Nordlandssykehuset har fått tildelt Helse Nord sin forbedringspris for høsten 2020. Dette får de for å ha forbedret oppfølgingen av barn med diabetes.

Publisert 02.11.2020
Sist oppdatert 03.10.2022
Diabetesteamet

Pediatrisk sykepleier Helga Storå, seksjonsoverlege Arne Stokke og pediatrisk sykepleier Rigmor Knutsen.

- Prisen gjør at vi har mulighet til å løfte oss enda mer faglig, og gjøre ting som tidligere har vært begrenset, sier seksjonsoverlege Arne Stokke.

Høsten 2017 ble Barneavdelingen ved Nordlandssykehuset med i et forbedringsprosjekt for barn og unge med diabetes. Formålet er en bedre hverdag for pasienten og lavere risiko for senkomplikasjoner. 

- Tidligere lå pasientene våre bedre enn landsgjennomsnittet på blodsukkermålingene. For tre år siden hadde vi falt til nederste halvdel av tabellen. Da satte vi i gang tiltak, forteller seksjonsoverlege og prosjektleder Arne Stokke ved Barneklinikken.

Forbedring

Barneavdelingen trommet sammen et team som skulle jobbe med prosjektet. Teamet er satt sammen av sykepleiere, diabetessykepleiere, leger, BUP CL-team, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.

- Vi måtte finne folk som var motiverte og positive. Denne tilnærmingen krever tverrfaglighet, sier han. 

Teamet hadde tre forbedringsområder de ville satse på: 
  • Tettere oppfølging av pasientene.
  • Bruk av registreringsskjema under konsultasjoner for å bedre kartlegge pasientenes behov og ønsker for behandlingen.
  • Økt kompetanse hos de ansatte.

Diabetesteam

Arne Stokke har fått påkoblet sensor som måler blodsukkeret 24/7. - Med denne blir hverdagen enklere for barna. I stedet for at de ansatte stopper opp barna i lek, kan de følge med på blodsukkeret på telefonen, sier han.

Nå ser de klar forbedring

- Ved hjelp av et registreringsskjema tilpasset lokale forhold, får pasientene komme oftere inn til kontroll etter bestemte kriterier. Det gir tettere oppfølging hos de som trenger det. Vi dokumenterer pasientmålingene, om de har følinger eller for høyt blodsukker og hvor fornøyde de er, til tross for sykdommen. Resultatene vi har fått, viser at tallene våre for 2020 ville vært blant de tre beste på landsgjennomsnittet for 2019.

Økt kompetanse

Hva pengene skal brukes til er enda ikke bestemt i detalj, men det skal jobbes med videre forbedring av behandling for diabetespasienter. 

- Vi følger totalt 130 pasienter i Nordland, mange av disse er små barn. Det gjør at det finnes behov for re-opplæring når de blir større, sier Stokke.

Det skal investeres i mer utstyr for mer moderne opplæring av pasienter og pårørende.  Det blir også viktig å øke kompetansen hos ansatte. 

- Dette viser at det nytter å jobbe systematisk og tverrfaglig, sier Stokke.