Familieundervisning for pasienter og pårørende

Lørdag arrangeres det familieundervisning om psykose for pasienter og deres pårørende. - Dette er et viktig, årlig tilbud Psykoseteamet har til sine pasienter og deres nærmeste.

Eirin Aasen, rådgiver/Ida Kristin DØlmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 21.04.2023

Psykoseteam

Psykoseteamet representert av klinisk vernepleier Kari Dobakk, psykiatrisk sykepleier Rita Hove og psykolog Thea Hovland. Foto: Nordlandssykehuset

Lørdag 22. april har Psykoseteamet ved Salten DPS i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset invitert pasienter og deres pårørende til familieundervisning. 
Familieundervisning arrangeres for pasienter og pårørende hvert år. 

- At pasientens nærmeste støttespillere får økt generell kunnskap om psykose bidrar til å redusere stress og belastning for hele familien. Kunnskap bidrar også til økt mestring for pasienten, sier psykiatrisk sykepleier Rita Hove.

Tema for familieundervisningen denne gangen er:
  • Om psykose
  • Stress-sårbarhet
  • Mestringsplan
  • Behandling
  • Medisiner
  • Familiearbeid

Familieundervisningen er arrangert ti ganger tidligere. I år er det cirka 30 påmeldte til familiedagen.

- Erfaringer og tilbakemeldinger fra tidligere år, er at pårørende opplever dette som nyttig å være med på, både ved at de får større forståelse for sykdommen, men ikke minst ved at de får treffe andre i samme situasjon, sier Hove.

Dagen ledes av psykiatrisk sykepleier Rita Hove, klinisk vernepleier Kari Dobakk, psykolog Thea Hovland, klinisk konsulent Anja Abelsen og konstituert overlege Henrik Kiærbech.  ​