Et barnevennlig og innovativt sykehus

I 2018 startet Barneklinikken og CL-teamet (konsultasjonsteam fra BUP) et prosjekt som etter hvert fikk navnet «Et barnevennlig sykehus». Med dette ønsket man å ta i bruk ny kunnskap for å hjelpe barna til bedre å mestre prosedyrer, undersøkelser og behandling de må gjennomgå på sykehuset. Nå er satsingen belønnet med innovasjonsmidler fra Helse Nord.

Seksjon for forskning
Publisert 24.06.2022
Sist oppdatert 01.06.2023
 
Fire damer som smiler mot kamera med bamse i hånden

Hippo er tatt godt i mot av store og små på sykehuset. Nå skal "Et barnevennlig sykehus" utvides. Fra venstre: Klinikksjef Anita Kvarsnes, konsulent fra CL-teamet Wenche V. Thomassen, barnelege Kirsti Neset og avdelingsoverlege Kristin Wasland. (Foto: Annette Fretheim Karlsen)

 - Oppsummert handler innovasjonsprosjektet om å utvikle mer barnevennlige rutiner ved for eksempel blodprøvetaking, bruk av kanyle og innsetting av sonde. Det blir også fokus på å unngå bruk av unødig fastholding og tvang, forklarer barnelege og prosjektleder Kirsti Agnethe Neset. 

Gjennom prosjektet skal det også utformes egen informasjon tilrettelagt for barn og ungdom som skal til undersøkelse og behandling.

Viktige forbedringso​​mråder

Prosjektet «Et barnevennlig sykehus» fokuserer således på flere viktige forbedringsområder.

- Nordlandssykehusets maskot Hippo, som mange i sykehuset alt er blitt godt kjent, er også et kommunikasjonsverktøy som gjør det lettere for helsepersonell å forberede og forklare prosedyrer for barn. Dette blir viktig for oss i prosjektet, sier Neset.

Mange s​​amarbeidspartnere

Prosjektet inkluderer samarbeidspartnere i både Diagnostisk klinikk, Psykisk helse- og rusklinikken og Kirurgisk klinikk. I tillegg deltar Seksjon for helsekompetanse og brukermedvirkning i Fagavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen i prosjektgruppen. Brukerrepresentanter er en selvfølge.

- Til nå har arbeidet først og fremst foregått innad i Barneklinikken. Nå får vi muligheten til å videreutvikle dette viktige arbeidet, sier en fornøyd Kirsti Neset. 

- Ett av målene våre er å sørge for at resultatene av arbeidet spres internt i Nordlandssykehuset til Lofoten og Vesterålen. Selvfølgelig ønsker vi også å dele kunnskap og erfaringer med de andre helseforetakene både i og utenfor helseregionen, forteller Neset. 

Og hun har god tro på at det lar seg gjøre.

- Vi har satt sammen en engasjert og god prosjektgruppe, og har virkelig tro på at vi skal klare å nå målene våre gjennom dette innovasjonsprosjektet. 

Stolt, glad og o​verrasket

Klinikksjef Anita Kvarsnes og avdelingsoverlege Kristin Wasland gleder seg stort over at «Et barnevennlig sykehus» mottok innovasjonsmidler.

- De siste årene har vi fått innvilget to innovasjonsprosjekter: Ett vedrørende palliativ behandling og ett rettet mot barn og unge med fedme og overvekt. Så vi turte nesten ikke tro at vi skulle få enda en søknad innvilget, sier de to fornøyd.

- Det er bare å berømme Kirsti Neset og hennes samarbeidspartnere for utrettelig innsats og pågangsmot! Vi er kjempestolte over det de får til, og at de har skaffet klinikken og avdelingen enda et innovasjonsprosjekt, avslutter Kvarsnes og Wasland.