Espen Benjaminsen disputerte

Cand. med Espen Benjaminsen disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 25. april. Avhandlingens tittel er «Multiple sclerosis in Northern Norway, epidemiology and comorbidity».

Petter Román Øien, leder Seksjon for forskning
Publisert 02.05.2022
Sist oppdatert 04.05.2022


  

Tre menn i dress som står samlet og smiler mot kamera

Fra venstre: Karl Bjørnar Alstadhaug, hovedveileder, professor ved UiT Norges arktiske universitet og overlege ved Medisinsk klinikk; Espen Benjaminsen, ph.d. og overlege ved Medisinsk klinikk og Kjell-Morten Myhr, professor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der han forsvarte avhandlingen «Multiple sclerosis in Northern Norway, epidemiology and comorbidity». Før dette holdt Benjaminsen sin prøveforelesning over temaet «COVID-19 and MS».
 
Etter flere disputaser med begrensninger på grunn av koronapandemien, ble disputasen denne gangen gjennomført mer eller mindre som normalt. 

Bedømmelseskomitéen bestod av

  • Førsteamanuensis Melinda Magyari, Danish Multiple Sclerosis Center - Department of Neurology - The Danish Multiple Sclerosis Registry at Copenhagen University Hospital (1. opponent),
  • Professor Jelena Drulovic, University Clinical Center of Serbia - Faculty of Medicine at University of Belgrade – Serbia (2. opponent)
  • Overlege og førsteamanuensis Kjell Arne Arntzen, UNN/Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komitéen).
  • Disputasen ble ledet av professor og instituttleder Vinjar Fønnebø, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.


Fire personer som står samlet mot kamera


​Disputasleder og to av komitémedlemmene var til stede i auditoriet mens den ene opponenten deltok digitalt via Teams. Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg. 

Espen Benjaminsen gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer ham med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!