En idé på en nattevakt skal bidra til helseinnovasjon i fødselshjelp

Jordmor Hege Hansen og gynekolog Stine Andreasen vil endre dagens praksis for igangsettelse av fødsler.

Publisert 18.10.2021
Hege Hansen og Stine Andreasen

Gynekolog Stine Andreasen (fra venstre) og jordmor Hege Hansen. (Foto: Trine Holmvåg)


Les mer om innovasjonsprosjektet på inovacare.no​

​Inovacare er en innovasjonsarena for fremtidens helseløsninger. Målet er å skape en samarbeidsarena for utvikling og bruk av løsninger som imøtekommer noen av behovene som helsevesenet står ovenfor.