En helt ny hverdag

Da koronapandemien kom til landet, måtte molekylærbiologisk enhet i Bodø rekruttere nytt personell, bygge om laboratoriet og lære seg en ny måte å jobbe på. Nå er de klare for en ny bølge.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 15.12.2020
Sist oppdatert 10.02.2023


illustrasjon av koronaprøve

Å analysere en vanlig koronaprøve tar om lag sju timer. Transporttid fra prøvetaking til laboratoriet kommer i tillegg.

Molekylærbiolog Guro Stødle står foran et brett med ferske Covid 19-prøver. Den rosa væsken skal gjennom registrering og analysering før svarene blir frigitt i løpet av dagen. 

- For oss er det utfordrende når vi har 1.000 prøver om dagen. Ved utbruddene i Rana og Bodø i november, utførte vi 1.000 analyser flere dager på rad, forteller hun.

Molekylærbiologisk enhet ved Nordlandssykehuset jobber med å analysere flere ulike virus og bakterier. Det kan være i luftveiene, fra sår eller seksuelt overførbare sykdommer som klamydia, gonoré og hepatitt C. I tillegg har enheten ansvar for analyse av spesielle proteiner i blodprøver.

I en vanlig influensasesong, analyserer de på det meste 300-400 luftveisprøver hver dag, og dagene er travle. I koronaåret 2020 har de om lag 1.000 prøver ekstra, hver dag. 

- I tillegg skal vi utføre alle de andre analysene vi har ansvar for. Koronaviruset påvirker alt vi gjør, men skal ikke gå på bekostning av annen diagnostikk, påpeker hun. 

Får hjelp

Enheten har til vanlig 8,7 stillinger. Da koronaviruset kom til Norge, måtte de nærmest doble staben. Planen er at de skal ha denne bemanningen i alle fall ut 2021. I tillegg har de ansatte gått fra å kun jobbe dagtid, til å også måtte stille opp kveld og helg. Natt til mandag analyserer de prøvene til helsepersonell som skal på jobb mandag morgen.

- Jeg føler jeg stresser hele tiden. Vi er i konstant endring. Det hender jeg våkner om natta og må skrive liste over alt jeg skal huske på. På grunn av leveringsproblemer i hele verden, kan vi plutselig få beskjed om at vi må ta i bruk nytt utstyr. Alt må testes før bruk, og det er mye ekstraarbeid. Jeg har et spesielt ansvar for dette hos oss, forteller hun.

De siste ukene har laben ved Nordlandssykehuset i Bodø fått hjelp fra bioingeniører fra Helgelandssykehuset. 

- I tillegg får vi hjelp fra andre enheter ved behov. Vi må ha tilgang på opplært personell som er klare til å stille opp dersom en av oss blir smittet, eller vi må ut i karantene. 

Stolt av samarbeidet

Målet til enheten er å ha kapasitet til å analysere 11.000 prøver i uka. Det tilsvarer fem prosent av befolkningen i Nordland.

I tillegg til å rekruttere personell, er det en rekke andre ting som må på plass for å levere det myndighetene etterspør. 

- Vi er i gang med å bygge om laben og lage plass til nytt utstyr. Det er mange involvert; innkjøp, snekkere, elektrikere, ventilasjon, medisinsk teknisk, plan- og analyse og medisinsk direktør, for å nevne noen, sier enhetsleder Lisbet Villa. 

Enhetsleder Lisbet Villa og molekylærbiolog Guro Stødle står foran BioMek. Dette er et av flere instrumenter som brukes til SARS

Enhetsleder Lisbet Villa og molekylærbiolog Guro Stødle står foran BioMek. Dette er et av flere instrumenter som brukes til SARS-CoV-2-testing.

Til tross for hektiske dager, har de lært mye av pandemien. 

- De ansatte har en utrolig stå på-vilje, og vi har nesten ikke sykefravær. Folk har tatt på seg arbeidsoppgaver utenfor det de vanligvis gjør, de er positive og tar på seg ekstravakter og skiftarbeid, sier Stødle.

- Vi er en liten enhet, men samholdet fungerer. Alle er med på alt. Det er en styrke i denne situasjonen, legger Villa til. 

Stødle er stolt av måten de har håndtert pandemien på. 

- Koronaanalysene har vært i drift med god kvalitet hele perioden. Vi har korte svartider, og vi har forsøkt å yte god service til alle som tar prøver. Det viktigste for oss er at alle får rett prøvesvar, og innen rimelig tid. 

Enhetsleder Lisbet Villa og molekylærbiolog Guro Stødle i trappen på Molekylærbiologisk enhet.

Enhetsleder Lisbet Villa og molekylærbiolog Guro Stødle i trappen på Molekylærbiologisk enhet. Laboratoriet ved Nordlandssykehuset er fordelt på tre etasjer, hvor vi også finner Sentrallaboratoriet, Preanalytisk enhet, Blodbankenheten og Bakteriologisk enhet.

De tror måten de jobber på vil sette preg på arbeidshverdagen også etter pandemien. 

- Absolutt. Vi kommer ikke tilbake til der vi var. Vi har måttet vurdert arbeidsflyten vår nøye, der deler av prosessen er tatt bort og noe endret, sier Villa.

Ikke redd for smitte

De jobber mye med å unngå at en positiv prøve skal smitte over på de andre. 

- Vi jobber på en spesiell måte for å unngå kryss-kontaminering. Metoden vi bruker er veldig sensitiv, og gjør at vi klarer å finne veldig få virus i en prøve. Bare en veldig liten dråpe kan gjøre en negativ test positiv, sier Stødle.

Hun er likevel ikke redd for å bli smittet på jobb. 

- Nei, det er jeg ikke. Jeg har enda ikke hørt om et eneste tilfelle av at noen har blitt smittet på laben, verken i Norge eller utlandet. 

Venter ny bølge

Siden april har molekylærbiologisk enhet i Bodø analysert om lag 70.000 prøver. 529 av disse har vært positive. Etter hvert har sykehusene i Lofoten og Vesterålen, samt Helgelandssykehuset, tatt i bruk hurtigtester, slik at de har mulighet til å få et raskt svar ved behov.

- Hurtigtestene vi bruker er like sensitive som rutinetestene, men de er veldig dyre og man kan bare analysere én prøve om gangen. I Bodø kan vi analysere 400 prøver samtidig. 

Bilde av brett med koronaprøver

Ved molekylærbiologisk enhet i Bodø kan de analysere 400 koronaprøver på ett oppsett.

Etter et hektisk 2020, håper de ansatte på en normalisering i løpet av 2021.

- Vi håper jo at vaksinene vil fungere så godt som produsentene og helsemyndighetene antyder. Vaksinene vil bidra til økt immunitet i befolkningen og forhåpentligvis bidra til redusert smitte og færre syke. Viruset vil sannsynligvis ikke forsvinne helt, så vi er forberedte på at koronaanalysen har kommet for å bli, sier Stødle.

Enhetsleder Villa forventer en ny bølge etter jul.

- Myndighetene har strenge regler nå for at vi skal kunne ha en normal jul, men jula i seg selv vil antakelig bidra til økt smitte, sier hun og tilføyer: 

- Nå har vi lært opp personell, vi har utstyr og instrumenter, og vi er klare for å ta imot en ny topp. Vi har jobbet i ni måneder for å være klare til det store trykket kommer. Nå håper vi først og fremst at jula blir rolig, slik at våre ansatte kan få feire jul med familiene sine. Det har de fortjent, sier Villa.