Ellinor Christin Haukland disputerte om pasientsikkerhet i kreftbehandling

Cand. med. Ellinor Christin Haukland disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 11. september. Avhandlingens tittel er «Adverse events as a measure of patient safety in cancer care». Disputanten gjorde en meget solid innsats! Disputasen ble gjennomført på Nordlandssykehuset i Bodø. Vi gratulerer med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!

Petter Øien, leder Forskningseksjonen (tekst), Randi Angelsen og Ida Kristin Dølmo (foto).
Publisert 11.09.2020
Sist oppdatert 08.09.2023
Fra venstre: Disputasleder professor Knut Tore Lappegård, disputanten Ellinor Christin Haukland og hovedveileder professor Barth

Fra venstre: Disputasleder professor Knut Tore Lappegård, disputanten Ellinor Christin Haukland og hovedveileder professor Barthold Vonen.

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der hun forsvarte avhandlingen «Adverse events as a measure of patient safety in cancer care». Før dette holdt Haukland sin prøveforelesning over temaet «Hvordan kan «Global trigger tool» brukes til å bedre pasientsikkerheten, i og utenfor sykehus?» 

På grunn av corona-epidemien ble disputasen gjennomført med en del restriksjoner, men det var denne gangen åpnet for 50 inviterte personer som fikk følge prøveforelesning og disputas i auditoriet. 

Bedømmelseskomitéen bestod av førsteamanuensis Anne Karin Lindahl, Universitetet i Oslo (1.opponent), dr. med Urban Nylen, Sosialstyrelsen (2. opponent) og førsteamanuensis Tone Nordøy, UiT Norges arktiske universitet (leder av komité). Knut Tore Lappegård, professor ved UiT og overlege ved Medisinsk klinikk, var disputasleder. Disputasleder Lappegård var til stede i auditoriet mens hele komiteen deltok via Teams.  

Både prøveforelesning og disputas ble streamet slik at alle som ønsket fikk dette med seg.

Dersom du ønsker å se disputasen i ettertid, er den tilgjengelig her i cirka én uke.

Disputanten gjorde en meget solid innsats! Nordlandssykehuset gratulerer med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!

Ellinor Christin Haukland