Elin Storjord disputerte

Cand. med. Elin Storjord disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 22. januar. Avhandlingens tittel er «Acute intermittent porphyria. Inflammation, diet and biomarkers in acute intermittent porphyria».

Petter Román Øien, leder av Seksjon for forskning
Publisert 22.01.2021
Sist oppdatert 19.09.2023
Elin Storjord

Elin Storjord disputerte fredag 22. januar 2021.

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der Elin Storjord forsvarte avhandlingen «Acute intermittent porphyria. Inflammation, diet and biomarkers in acute intermittent porphyria». Før dette holdt Storjord sin prøveforelesning over temaet «Genetics with focus on genotype-phenotype correlations, of the acute hepatic porphyrias». 

På grunn av korona-pandemien, ble disputasen gjennomført med en del restriksjoner, men det var denne gangen åpnet for et begrenset antall inviterte personer som fikk følge prøveforelesning og disputas i auditoriet. 

Bedømmelseskomitéen bestod av Associate professor Staffan Wahlin, Karolinska Institutet, Sverige (1. opponent), professor Wenche Sjursen, NTNU, Norge (2.opponent) og førsteamanuensis Khalid Al-Shibli, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (3. opponent og leder av komitéen). Anders Hovland, førsteamanuensis ved UiT og overlege ved Medisinsk klinikk, var disputasleder. Disputasleder Hovland og komitéleder Al-Shibli var til stede i auditoriet mens 1. og 2. opponent deltok via Teams.  

Disputanten gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!