Doktorgrad om barn som er pårørende

"Fra politikk til praksis: - bidrar helsepersonell til å støtte barn som er pårørende? "

Publisert 03.12.2019
Sist oppdatert 16.11.2021
En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Fra venstre: Associate Professor Anne Høye (UiT Norges arktiske universitet – leder av komité Disputasleder), Spesialist i barnemedisin og ph.d. Bjørg Evjenth (seksjonsoverlege ved barneavdelingen Nordlandssykehuset), Cand.polit Bjørg Eva Skogøy, Professo

Cand.polit Bjørg Eva Skogøy disputerte 22. november for ph.d.-graden i helsevitenskap med avhandlingen “From policy to practice: Implementation of changes in law to support and protect children of ill parents”.

Plikt til å bidra for barn fra 2010

Når foreldre blir syke, kan familien trenge ekstra støtte og hjelp. Kunnskap og åpenhet kan bidra til at barna forstår og mestrer hverdagen på en bedre måte.

Fra 2010 fikk helsepersonell plikt til å bidra til at barn som har foreldre med psykisk sykdom, rusproblemer eller alvorlig somatisk sykdom får informasjon og nødvendig oppfølging.

Klare forskjeller mellom sykehusene

Målet med doktorgradsavhandlingen var å undersøke hvordan lovendringen om barn som pårørende var fulgt opp av sykehusene, og om helsepersonell ga støtte til syke foreldre og deres barn. Ledere og helsepersonell ved fem sykehus besvarte spørsmål om hvordan arbeidet var satt i system.

Studiene viste at det var klare forskjeller mellom sykehusene, og at mindre sykehus hadde mindre støtte fra ledelsen, færre ressurser, og tilbød mindre veiledning til helsepersonell. Det var også klare forskjeller mellom ulike yrkesgrupper.

Bedre forståelse

Samlet bidrar denne avhandlingen til en bedre forståelse av hvordan sykehus og helsepersonell kan forbedre kvaliteten på arbeidet slik barna får bedre støtte når foreldre er syke.