Digitaliseringsminister Karianne Tung imponert over Nora Nord og Linken e-helselab

- Nordlandssykehuset er ordentlig fremoverlent i arbeidet med å ta i bruk ny teknologi. Dette sa digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter å ha besøkt Nora Nord og Linken e-helselab i Nordlandssykehuset, fredag 26. januar.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 30.01.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Digitaliseringsministeren Karianne Tung besøkte Nordlandssykehuset.

Under besøket fikk digitaliseringsministeren en orientering av Beate Sørslett, viseadministrerende direktør i Nordlandssykehuset, om bakgrunnen for den teknologiske utviklingen i helseforetaket og betydningen av samarbeid med leverandører, Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og kommuner. Lars Eirik Hansen, leder for Klinisk IKT og SKSD (Senter for klinisk støtte og dokumentasjon), orienterte deretter om arbeidet med utviklingen av Nora Nord, roboten som har tatt over flere merkantile funksjoner i Nordlandssykehuset.

En mann som står foran en stor skjerm
Lars Eirik Hansen, leder for Klinisk IKT og SKSD (Senter for klinisk støtte og dokumentasjon).

Frigjør hender

- Nora gjør at vi frigjør hender – hender som vi trenger til andre oppgaver teknologien ikke kan løse. Merkantilt personell, som helsesekretærer, kan da få andre mer pasientnære oppgaver og klinikerne slipper oppgaver som tar viktig tid fra pasientbehandling, sa Lars Eirik.

Han trakk frem eksempel med oppgjør av polikliniske konsultasjoner.

90-95 prosent av disse kan Nora bidra med. Bare denne prosessen bidrar til effektivisering i størrelsesorden 8-10 årsverk, sa han.

Hvorfor «Nora Nord»?

Hansen forklarte også hvorfor roboten har fått navn.

- Vi tenker på henne som en medarbeider, derfor har hun fått navn. Det letter også kommunikasjonen om arbeidet hun gjør og det hun kan utvikles til å gjøre, sa han.

Nora bruker ikke KI, hun tenker ikke selv, men er programmert til å utføre kun det hun skal. Og det gjør hun uhyre effektivt. Hansen trakk frem eksempel fra Revmatologisk enhet, der Nora sendte ut «Behovsskjema for ventende» til de som stod på venteliste.

- Dette var et spørreskjema der pasientene ble spurt om videre behov for kontroll og behandling. Nora sendte ut og behandlet svarene. 70 prosent svarte at de har sykdommen under kontroll og at timen kan utsettes. Dette sparer unødig reise og kontroll for pasienten, og personellressurser i sykehuset.

En person som står i et rom
Karianne Tung får omvisning på test- og innovasjonslabben.

- Dette er et veldig konkret og godt eksempel på at vi kan bruke teknologi der det er hensiktsmessig, og menneskelige ressurser der det er nødvendig, sa digitaliseringsminister Karianne Tung.

Linken e-helselab

Etter presentasjonen av Nora, fikk Tung presentert Linken e-helselab, en test- og innovasjonslab etablert av Nordlandssykehuset og Bodø kommune, hvor helsetjenesten og leverandører sammen kan teste dagens og utvikle fremtidens løsninger. Arbeidet omhandler hvordan vi i fellesskap kan utvikle digitale samhandlingsløsninger mellom pasienten i sitt hjem og de ulike aktørene som bidrar inn i behandling og oppfølging av pasienten. Prosjektleder Merete Johansen fra Nordlandssykehuset og rådgiver Vibeke Tellmann fra Bodø kommune orienterte.

En gruppe mennesker som tar bilder i et museum
Fra venstre: Prosjektleder Merete Johansen fra Nordlandssykehuset og digitaliseringsminister Karianne Tung.

- Jeg er kjempeimponert over arbeidet vi har fått se. Dette er teknologi og utvikling som vi trenger på alle områder i helsetjenesten, fra operasjonssalen til hjemmesykepleien. Det jobbes med dette på mange sykehus og både vi og helseministeren samarbeider om utviklingen. Nordlandssykehuset er ordentlig fremoverlent i dette arbeidet, sa hun.

En gruppe menn som poserer for et bilde
Fra venstre: Bjørn Nilsen, IKT-sjef Helse Nord RHF, Arne Myrland, avdelingsdirektør omsorg i Bodø kommune og ordfører Odd Emil Ingebrigtsen.

 

Fakta om Nora Nord

  • Nora Nord gjør at sykehuset sparer menneskelige ressurser, slik at ansatte kan brukes til andre oppgaver som det ikke er mulig, per nå, at en datamaskin kan utføre.
  • Nora har blitt utviklet ut fra sykehuset egne behov - tett på klinikerne og systemene de jobber i.
  • Nora gjør trivielle oppgaver og gir muligheter til mer meningsfulle oppgaver for ansatte.
  • Nora Nord er trygg fordi hun kun utfører det hun er programmert til å gjøre. Hun tenker ikke selv. Dette er ikke KI, men programmering. Er det noe hun ikke får til, sender hun beskjed tilbake til menneskene.
  • Nora støtter våre klinikere slik at pasienten kan sikres helhetlige og koordinerte behandlingsforløp. Hun påpeker også når ting haster.
  • Klinikere opplever å bruke mye tid på registrering for økonomisk oppgjør – Nora kan overta dette og frigjøre hender.
  • Nora bistår i rydding i pasientlister og registrering av fristbrudd.
  • Nora kontrollerer og utleverer 270.000 epikriser (behandlingsbeskrivelse etter konsultasjon/innleggelse).
  • Nordlandssykehuset forventer at Nora har effektivisert mer enn 20 årsverk i løpet av 2024. Dette er ansatte som Nordlandssykehuset kan tilby andre pasientnære oppgaver, som teknologien ikke kan overta.