De ansatte får stadig påfyll av ny kunnskap

- Her har man mulighet til å utvikle faglig bredde og jobbe tverrfaglig med allsidige arbeidsoppgaver.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 19.10.2020
Sist oppdatert 09.02.2021

   ​

Anette Antonsen

Fagsykepleier Anette Antonsen jobber tett sammen med andre fagsykepleiere i Nordlandssykehuset.

Det sier fagsykepleier Anette Antonsen i B7 ved Kirurgisk klinikk i Nordlandssykehuset.
 
Hun arbeider ved sengeposten, hvor de jobber med to store fagfelt: kar/thorax og urologi. 

- Vi jobber variert og utfører mange ulike prosedyrer hver eneste dag. Vi har et bredt spekter av pasienter: Her møter vi kirurgiske pasienter, kreftpasienter, brannskadde og palliative pasienter, forteller hun.

Faglig påfyll

For å få faglig påfyll, har de ansatte tilgang på en rekke kurs.

- Kursdager er fastlagt i turnusen, hvor vi henter inn forelesere både i og utenfor Nordlandssykehuset. I tillegg gjennomfører vi internundervisning med våre egne leger, forteller hun. 

I dag har enheten en kreftsykepleier og to sykepleiere som er under videreutdanning. 

- Disse tilfører arbeidsmiljøet vårt mye positivt, og bidrar til å øke kunnskap hos øvrige ansatte.  

Utvikler og forbedrer

Enheten har også tett samarbeid med uroterapeut. 

- Her holdes ansatte stadig oppdatert om nye produkter og prosedyrer, og det tilbys kveldskurs ved behov.

Som fagsykepleier for B7 har Antonsen et tett et samarbeid med de øvrige fagsykepleierne på de kirurgiske sengepostene, og i kirurgisk klinikk.

Forbedringsprosjekt

Anette Antonsen skriver daglig på forbedringstavlen.

- Vi jobber sammen for å utvikle og forbedre felles prosedyrer. For tiden pågår det også et forbedringsprosjekt mellom fagsykepleier på sengepost og sårsykepleier på kirurgisk poliklinikk.

Smittevernansvarlig, tillitsvalgt, verneombud og barneansvarlige holdes oppdatert med kursing i løpet av året. 

- Vi har fokus på kvalitet og forbedring hos oss, og vi jobber kontinuerlig med å få ny kunnskap ut til alle ansatte, sier Antonsen.