Disputas

Christian A. Kjellmo disputerte

Cand. med. Christian A. Kjellmo disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 27. oktober.

Petter Román Øien, leder Seksjon for forskning
Publisert 27.10.2023
En gruppe mennesker som står sammen
Fra venstre: Hovedveileder Anders Wilhelm Hovland, biveileder Knut Tore Lappegård, komitéleder Eyvind Paulssen, ph.d. Christian A. Kjellmo, 2. opponent Vibeke Telle-Hansen, 1. opponent Lennart Nilsson og disputasleder Eirik Hugaas Ofstad.

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der han forsvarte avhandlingen «Assessment of LDL and HDL Subfractions and Metrics of HDL Function in High-Risk Patients of Cardiovascular Disease: Evaluation of Four Different Interventions». Før dette holdt Kjellmo sin prøveforelesning over temaet ««Aktuelle utfordringer innen forebygging av arteriosklerotisk kardiovaskulær sykdom».

Bedømmelseskomitéen bestod av dosent Lennart Nilsson, Linköpings Universitet (1. opponent), førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen, OsloMet (2. opponent) og professor Eyvind Paulssen, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet (leder av komité). Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Eirik Hugaas Ofstad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, og overlege i Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset. Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg. 

Christian A. Kjellmo gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer ham med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!