Cato Kjærvik disputerte

Det var en spesiell dag da cand.med. Cato Kjærvik disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 11. november. Før første gang ble det nemlig arrangert disputas på lokalsykehuset i Vesterålen.

Petter Roman, leder, seksjon for forskning
Publisert 14.11.2022
 
To damer og en mann står samlet og ser mot kamera

Siri Tau Ursin, Cato Kjærvik og Gunn Hege Valøy

Disputasen ble gjennomført på sykehuset på Stokmarknes der Kjærvik forsvarte avhandlingen «Hip fractures in Norway – Inequity in treatment and outcomes». Før dette holdt Kjærvik sin prøveforelesning over temaet «Mulige studiedesign for å undersøke behandlingsutfall ved hoftebrudd: styrker og begrensninger».

Mann i dress som prater til forsamling

Cato Kjærvik forsvarte avhandlingen «Hip fractures in Norway – Inequity in treatment and outcomes» (Foto: Elise Kjærvik)

En stor dag​ for Nordlandssykehuset
Administrerende direktør Siri Tau Ursin og klinikksjef ved Kirurgisk klinikk Gunn-Hege Valøy var begge til stede under prøveforelesning og disputas, sammen med Kjærviks venner, kolleger og familie. 

- Dette er en merkedag for Nordlandssykehuset, sier Tau Ursin. Vi er både stolte over Cato og hans innsats, og glade for at vi på denne måten kan vise frem forskningsaktivitet på et lokalsykehus. Det er viktig for oss å få frem at man kan jobbe på et lokalsykehus og samtidig være aktiv innen forskning og utvikling.

- For klinikken representerer i tillegg dette viktig kunnskap, sier Valøy. Catos forskning gir oss ny og viktig kunnskap om våre helsetjenester. Dette er noe vi kommer til å ha stor nytte av i tiden som kommer. 

Godt f​ornøyd

​Cato Kjærvik var naturlig nok godt fornøyd etter prøveforelesning og disputas. 

Mann i dress prater til forsamling

Fra prøveforelesning

- Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk gjennomføre disputasen lokalt. Det er viktig å rette en stor takk til UiT Norges arktiske universitet for at det lot seg ordne!

- Når man skal disputere er det selvfølgelig ekstra stor stas når dette kan gjøres med familie, venner og kollegaer til stede, sier Kjærvik.
 
Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg. 

Bedømmelseskomité og disputasleder

Bedømmelseskomitéen bestod av adjunkt professor Margareta Hedström (Karolinska Institutet - 1. opponent), seniorforsker Kristin Holvik (Folkehelseinstituttet - 2. opponent) og professor Stig Norderval (Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet og Gastrokirurgisk avdeling (Universitetssykehuset Nord-Norge - leder av komité).

Disputasen ble ledet av Hanne Bjørnstad, avdelingsoverlege ved Nordlandssykehuset og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

- Det er alltid spennende å være involvert i en disputas, forteller disputasleder Hanne Bjørnstad. Jeg tror imidlertid jeg også har komiteen med meg når jeg sier at denne disputasen representerte noe spesielt for oss. Det er viktig å gjennomføre en disputas lokalt, der forskningen er gjort og der ph.d.-kandidaten er ansatt.

Mann og dame står på talerstol

Cato Kjærvik og førsteopponent Margareta Hedström.

Cato Kjærvik gjorde en meget solid innsats. Nordlandssykehuset gratulerer med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!​