Disputas

Cato Kjærvik disputerer 11. november

Det blir en historisk dag på Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes når overlege Cato Kjærvik disputerer og skal forsvare sin ph.d.-avhandling om variasjon i behandling av pasienter med hoftebrudd i Norge.

Petter Roman, leder, seksjon for forskning
Publisert 07.11.2022
 ​​
Mann smilende mot kamera fra operasjonsstue

Det blir historisk på Nordlandssykehuset Vesterålen når Cato Kjærvik disputerer lokalt på Stokmarknes fredag 11. november.

Nesten 9000 personer opplever årlig et hofteleddsbrudd, eller «brudd i øvre femurende», som er den faglige benevnelsen. Man skulle kanskje anta at pasientene samme behandling og oppfølging, men avdelingsoverlege Cato Kjærvik har i sin forskning funnet at variasjonene er store. Fredag 11. november presenterer han sine funn i ph.d.-avhandlingen «Brudd i øvre femurende - Variasjon i tjenesteytelser, behandlingsresultat og helsetjenesteforbruk. Årsaker og konsekvenser. Regionale (Helse Nord RHF) og nasjonale perspektiver». 

​Komplekst datamateriale

Materialet i ph.d.-prosjektet består av alle pasienter i tidsrommet 2014-2018 med hofteleddsbrudd. Studiepopulasjonen utgjør cirka 42 000 pasienter. 

- Vi har innhentet data fra Nasjonalt hoftebruddregister, og koblet disse med allerede registrerte persondata i Norsk Pasientregister (NPR), Kommunalt pleie- og omsorgsregister (KPR), Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Statistisk sentralbyrå (SSB), forteller avdelingsoverlege ved Kirurgisk klinikk, Cato Kjærvik.

- Å krysse data fra flere kilder er i og for seg ikke det vanskeligste, forteller Kjærvik. Det er derimot en både innfløkt og komplisert prosess å få godkjenning fra alle datakildene og deretter få gjennomført korrekt «bestilling» til hvert enkelt register, forteller han.

Nyttig fors​kning

Data fra Nasjonalt hoftebruddregister viser at det er store forskjeller mellom norske sykehus i valg av behandlingsform for hoftebrudd. Mange av pasientene venter også for lenge på operasjon. 

- Dette er i seg selv et viktig funn, påpeker Kjærvik. Spørsmålene vi har stilt oss er hvorfor man har denne typen variasjon, og hvilke konsekvenser den har. 
- Har sykehustype, organisering av ortopediske helsetjenester, pasientvolum og geriatritilbud betydning for behandlingen pasientene får? Er det geografisk variasjon i overlevelse etter hoftebrudd? Hvilke faktorer forklarer i så fall variasjonen? Er det sammenheng mellom kvalitet i kommunale helse- og omsorgstjenester og i pasientrapportert livskvalitet? 

- For å forstå og forbedre helsetjenestene, er det viktig å innta et fugleperspektiv for å få et mer helhetlig bilde, forteller Cato Kjærvik.  

Mann i operasjonsklær fra operasjonsstue smilernde mot  kamera

Cato Kjærvik presenterer sine funn i ph.d.-avhandlingen «Hoftebrudd i Norge – variasjon i behandlingstilbud og behandlingsresultater».

- For å forstå og forbedre helsetjenestene, er det viktig å innta et fugleperspektiv for å få et mer helhetlig bilde, forteller Cato Kjærvik. 

Første d​isputas i Vesterålen

De siste årene har Nordlandssykehuset stort sett avholdt fire til seks disputaser – alle ved sykehuset i Bodø. 

- Oss bekjent er det imidlertid første gang en disputas for en av våre ansatte avholdes lokalt i Vesterålen, forteller administrerende direktør Siri Tau Ursin. 

- Fagutvikling og forskning er en viktig del av Nordlandssykehusets virksomhet. Det er viktig for oss å utvikle gode fagmiljøer ved alle våre sykehus. Det faktum at Cato disputerer lokalt, ved vårt sykehus på Stokmarknes, gjør denne disputasen ekstra viktig og gledelig for oss, understreker Ursin. Jeg gleder meg til å være til stede på disputasen den 11. november, forteller en begeistret direktør. ​