Bytter ut lapp med app

Nå har 650 sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere ved Nordlandssykehuset byttet ut «post it»-lapper med app for å registrere pasientmålinger.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 25.11.2020
Sist oppdatert 01.02.2023
Appen Medanets erstatter post it-lapper.

650 ansatte ved Nordlandssykehuset har nå tatt i bruk appen Medanets for å registrere pasientdata.

 - Med denne appen blir pasientinformasjonen registrert direkte inn i pasientens journal, sier enhetsleder Ragnhild Pedersen ved Nyre- og gastroavdelingen. 

Det er i hovedsak NEWS (observasjoner av vitale parametre som kan fange opp forverret helsetilstand) som registreres, i tillegg til vekt, drikke, urinmåling, nærkontakt og pasientsikkerhetsscreeninger. 

Dette gjøres via mobiltelefon og appen Medanets mens helsepersonell er inne på pasientrommene. 

- Da får lege eller annet helsepersonell tilgang til informasjonen med en gang. Tidligere ble disse opplysningene notert ned på en lapp, for så å skrive det inn i pasientjournal og i Dips. Det kunne ta en viss tid før det ble notert, nå blir informasjonen tilgjengelig for legen med én gang, sier Pedersen og tilføyer:

- For pasientene betyr det at pleierne har mer tid til dem.  

Appen utvikles videre for å fjerne behovet for andre papirskjema, som senere må skannes inn i pasientens journal.