Bjørn Holdø disputerte

Cand. med. Bjørn Holdø disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 11. september.

Petter Øien, leder Forskningseksjonen
Publisert 25.09.2020
Sist oppdatert 08.09.2023

      

 

Bjørn Holdø disputerte

Fra venstre disputasleder Eirik Hugaas Ofstad, biveileder dr. med Margareta Verelst,
ph.d Bjørn Holdø og hovedveileder Finn Egil Skjeldestad.

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der han forsvarte avhandlingen «Surgical treatment of stress urinary incontinence in women - The shift from Burch colposuspension to the retropubic tension-free vaginal tape procedure». Før dette holdt Holdø sin prøveforelesning over temaet «Urologic complications in gynecological surgery». 

På grunn av korona-epidemien ble disputasen gjennomført med en del restriksjoner, men det var også denne gangen åpnet for 50 inviterte personer som fikk følge prøveforelesning og disputas i auditoriet. 

Bedømmelseskomitéen bestod av professor Tomi Mikkola, Helsinki University Hospital (HUS) (1.opponent), professor Jone Trovik, University of Bergen (2. opponent) og professor Anne-Sofie Furberg, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komité). 

Eirik Hugaas Ofstad, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege ved Medisinsk klinikk, var disputasleder. Disputasleder Ofstad var til stede i auditoriet mens hele komiteen deltok via Teams.  

Både prøveforelesning og disputas ble streamet slik at alle som ønsket fikk dette med seg.

Dersom du ønsker å se disputasen i ettertid, er den tilgjengelig her i cirka én uke

Disputanten gjorde en meget solid innsats! Nordlandssykehuset gratulerer med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!