Nordlandssykehuset Vesterålen har kapasitetsutfordringer

Nordlandssykehuset Vesterålen har kapasitetsutfordringer ved medisinsk klinikk. Sengeposten har overbelegg, og i tillegg er det utfordringer med å få utskrivningsklare pasienter over til kommunal helsetjeneste.

Publisert 06.01.2023
Sist oppdatert 27.09.2023

​​Henvendelser om innleggelser går som vanlig, men henvisende lege vil i samråd med vakthavende lege ved sykehuset i Vesterålen vurdere videre behandlingssted.

Tidskritiske pasienter vil ikke berøres av dette. Timer til poliklinikk går foreløpig som normalt. ​27.09.


Nordlandssykehuset Vesterålen opprettholder tiltakene på grunn av vedvarende høyt belegg ved Medisinsk sengepost. Tiltakene opprettholdes et døgn til, med ny vurdering torsdag 28.9. 

Sengeposten har overbelegg, og i tillegg er det utfordringer med å få utskrivningsklare pasienter over til kommunal helsetjeneste.  Det er i dag til sammen ti utskrivningsklare pasienter fra eller ved Nordlandssykehuset Vesterålen.