Disputas

Benjamin Stage Storm disputerte

Cand.med. Benjamin Stage Storm disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet tirsdag 27. september. Avhandlingens tittel er «Venous Air Embolism and Complement-driven Thromboinflammation. In vitro human whole blood studies and in vivo porcine studies on the effect of air emboli on the complement system, cytokine network, and the hemostasis».

Petter Øien, leder Forskningsseksjonen
Publisert 28.09.2022
  
Gruppe på fem personer som står samlet

Fra venstre: Professor Knut Tore Lappegård (disputasleder), professor Seppo Meri (1. opponent), overlege/ ph.d. Benjamin Storm, seniorforsker Inkeri Lokki (2. opponent) og overlege/ førsteamanuensis Eirik Hugaas Ofstad (leder av komitéen).

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der Storm forsvarte avhandlingen «Venous Air Embolism and Complement-driven Thromboinflammation.  In vitro human whole blood studies and in vivo porcine studies on the effect of air emboli on the complement system, cytokine network, and the hemostasis». 

Før dette holdt Storm sin prøveforelesning over temaet «Complement inhibitors in intensive care medicine - current knowledge and future possibilities».
 
Etter flere disputaser med begrensninger på grunn av koronapandemien, ble disputasen denne gangen gjennomført med mer eller mindre som normalt. 

Bedømmelseskomitéen bestod av professor Seppo Meri, University of Helsinki (1. opponent), seniorforsker Inkeri Lokki, University of Helsinki (2. opponent) og førsteamanuensis Eirik Hugaas Ofstad, Institutt for samfunnsmedisin, UIT, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komitéen). Disputasen ble ledet av Professor Knut Tore Lappegård, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg. 

Benjamin Stage Storm gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer ham med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!