Benjamin Stage Storm disputerer 27. september

Benjamin Stage Storms forskning på luftembolier har gitt svært betydningsfulle resultater. 27. september er Storm klar til å disputere og presentere avhandlingen om hvilke betennelsesreaksjoner som oppstår når luftbobler kommer i kontakt med blodet.

Petter Øien, leder Forskningsseksjonen
Publisert 19.09.2022
Sist oppdatert 26.09.2022
  
Portrettbilde av Benjamin StormDe siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt risikoen med å få luftbobler i blodbanen ved en del medisinske prosedyrer. Med dette som fokus er Benjamin Stage Storm klar til å disputere og presentere avhandlingen «Venous Air Embolism and Complement-driven Thromboinflammation. In vitro human whole blood studies and in vivo porcine studies on the effect of air emboli on the complement system, cytokine network, and the hemostasis».

Disputasen kan følges digitalt:


Tragisk bak​grunn

Når man gjennomfører åpne kirurgiske inngrep, eksponeres blod for luft fra omgivelsen. Hvis luft i form av små bobler finner veien inn i blodbanene, kan de stoppe blodsirkulasjonen og i verste fall føre til hjerte- eller hjerneinfarkt og død.

- Ph.d.-prosjektet mitt startet egentlig med de tragiske hendelsene på dagkirurgen for noen år siden, forteller Benjamin Storm.

- Her skjedde det noe som vi umiddelbart ikke kunne forklare. Etter hvert ble det klart for oss at årsaken lå i det som kalles komplementaktivering, altså en prosess som starter når blod eksponeres for luft. Små luftbobler kom inn i blodbanene til pasientene og aktiverte både immunforsvaret og koagulasjonen. ​

Spennen​​de p​​rosess

Storm har i sitt ph.d.-prosjekt gjort en rekke forsøk i samarbeid med Forskningslaboratoriet på Nordlandssykehuset og ANILAB ved Nord universitet. I tillegg har noen eksperimenter blitt utført ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet i Oslo, og forskere fra både Nordlandssykehuset, UiT, NTNU, UiO og Nord universitet har vært involvert i prosjektet. 

- Dette har vært en spennende prosess, forteller Storm. Ved hjelp av medikament som påvirker immunsystemet og avanserte analysemetoder har vi gjort ulike forsøk. Ved hjelp av menneskeblod, og dyreforsøk, har vi klart å simulere og analysere hva som skjer når luftbobler, eller såkalte luftembolier, kommer inn i blodbanen.

Nyttig forsk​​ning

Tidligere har man vært klar over at luftembolier kunne påføre kroppen skade, men mekanismen bak og hvordan man kan motvirke og eventuelt behandle dette har i stor grad vært ukjent. 

- Vi ser at denne kunnskapen vil ha stor klinisk nytte i fremtiden. Forskningen i mitt ph.d.-prosjekt, som for øvrig har skjedd i nært samarbeid med mange kolleger her på sykehuset, kan bidra til at vi kan gjøre noe med dette i fremtiden. Nå gleder jeg meg veldig til å presentere funnene mine for kolleger, venner og familie på disputasen tirsdag 27. september, forteller en spent og entusiastisk Benjamin Storm.  

Disputasen: 
Tirsdag 27. september klokken 12.15.

Prøveforelesning:
Samme dag kl 10.15 over følgende oppgitt emne:
«Complement inhibitors in intensive care medicine -
current knowledge and future possibilities»

Sted: Nordlandssykehuset HFs auditorium i
9. etasje, Bodø sentrum

Disputasen vil bli strømmet her: