Behandlingsform utviklet av Forsvaret skal tas i bruk i Psykisk helse- og rusklinikken

En ny modell for behandling av angst og stresslidelser utviklet av Forsvaret, skal tas i bruk i Nordlandssykehusets Psykisk helse- og rusklinikk. Nå får behandlerne opplæring. Samarbeidet er unikt og det eneste i sitt slag i Norge.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 10.11.2021
Sist oppdatert 19.09.2023

   

To menn og en dame står samlet og smiler mot kamera

Fra venstre: Erik Salvador, kommandørkaptein, psykiater og sjef for Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS), Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef og Lars Petter Bakker, forskningsleder (IMPS).

​Metoden innebærer intensiv behandling over fire dager for angstrelaterte sykdommer og plager. Modellen er utviklet av Instituttet for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS) ved Forsvarets Sanitet (FSAN). Flere behandlere ved Psykisk helse- og rusklinikken startet sin opplæring mandag 8. november.
Kommandørkaptein og sjef for Institutt for Militærpsykiatri, psykiater Erik Salvador, sammen med deler av gruppen fra IMPS-FSAN, var i Bodø da opplæringen startet.

Eksponeringsbehandling

Behandlingsmetodikken er basert på metodikken «Prolonged Exposure» av Edna Foa, som er en etablert og internasjonalt den mest anerkjente behandlingsmodell for posttraumatisk stress-sykdom (PTSD) i tillegg til andre angstlidelser.

- Dette er en enestående mulighet for Nordlandssykehuset til å få opplæring i og kunne ta i bruk den internasjonalt mest anerkjente metodikk og førstevalget for spesialisert behandling av alle angstlidelser. Forsvaret har lang erfaring med bruk av metoden og den gir raskt symptomlindring. Vi er svært takknemlig for å få overført denne kompetansen fra forsvarets spesialister på feltet. Målet er å kunne tilby behandlingen til alle pasientgrupper, også tidligere militært tjenestegjørende med angstplager, sier klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen. 

Forskningssa​​​marbeid

En del av videre samarbeid er også et forskningssamarbeid med Forsvaret, hvor vi også har ønske om å se på effekt og følgeforskning.

- Forskningsaktiviteten i Psykisk helse- og rusklinikken er økende. Et samarbeid om forskning på denne behandlingsmetodikken er svært inspirerende og vil ha stor betydning for pasientene og oss fremover, sier Soløy-Nilsen. 

Gruppe på 13 stk står samlet og smiler til kamera

Flere behandlere ved Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset Bodø har startet opplæring av Forsvarets modell for behandling av angst og stresslidelser. 

​​Unikt samarb​​eid

Samarbeidet med Forsvaret er unikt i Norge. Nordlandssykehuset er først ut i landet med å få muligheten til å lære metodikken. 

- Psykisk helse- og rusklinikken er veldig glade for denne muligheten og ser frem til å kunne tilby våre pasienter fire dager med intensivbehandlingen mot PTSD og andre angstplager. Også i Bodø møter vi mange i denne pasientkategorien, sier Soløy-Nilsen.