Begrenset laboratoriefunksjon på sykehuset i Stokmarknes

Det er begrenset kapasitet på laboratoriet ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes. Årsaken er midlertidig mangel på bioingeniører. En følge av dette er at blant annet at fødeavdelingen omgjøres midlertidig til fødestue.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 24.11.2022
Stokmarknes sykehus

Fødeavdelingen i Vesterålen omgjøres midlertidig til fødestue​​

​Denne endringen innebærer at flere kvinner vil bli selektert til å føde i Bodø. Noen vil bli henvist til fødeavdelingen i Harstad.  Dette gjelder også kvinner fra Lofoten som er selektert til å føde på Stokmarknes. 

Sykehuset vil fortsatt ha beredskap for akutte, men ikke planlagte keisersnitt.

Alle som har termin den nærmeste tiden, blir kontaktet av sykehuset og kalt inn til samtale, informasjon og seleksjon, slik at den enkelte får vite hvor de skal føde. ​

Det etableres rutine for seleksjon i uke 36. Det utarbeides skriftlig informasjon som den gravide får tildelt i forbindelse med dette. Vi etterstreber at fødeplass er avklart senest innen en uke før terminen, og at den gravide reiser til fødestedet en uke før termin.

Går noen i fødsel før de kommer seg til planlagt fødested, vil de bli fraktet dit ved hjelp av ambulanseressurs. Om det blir ambulansebil/ambulansefly/helikopter avhenger av kapasiteten. Vi etterstreber at partner/støtteperson blir med der såfremt det er trygt.

​​

Akutt helsehjelp

Pasienter som trenger akutt helsehjelp, skal som vanlig ta kontakt med fastlege, legevakt eller medisinsk nødtelefon (113). Noen flere pasienter vil kunne oppleve at de må overføres til annet sykehus etter innledende undersøkelser. 

Avtaler på sykehuset

Pasienter som har avtaler på sykehuset, skal møte som planlagt.​ Det vil være noen operasjoner hvor tilgang til blod og laboratorieundersøkelser gjør at man av medisinskfaglige grunner, vil overføre pasienter til Bodø. Ved øvrige operasjoner vil man få gjort undersøkelser og ha tilgjengelig blod til å gjennomføre disse lokalt.

Det gjøres løpende vurderinger av hvilke operasjonen vi kan gjennomføre lokalt. Dette er vurderinger som alltid gjøres, men slik stuasjonen er nå, vil det kunne medføre at mulighetene lokalt blir noe redusert. ​

 

Arbeider med løsninger​​​​​

Nordlandssykehuset jobber for fullt å få på plass løsning for laboratoriet, både midlertidig og permanent​​​, slik at normal drift kan gjennoprettes. 

- Vi beklager sterkt den ulempe og usikkerhet dette medfører for fødekvinner og andre som blir berørt av dette, sier Siri Tau Ursin, administrerende direktør i Nordlandssykehuset.

​​