Åpning av klinisk simuleringssenter

14 desember hadde klinisk simuleringssenter åpen dag, og offisiell åpning ved fagdirektør Tonje Elisabet Hansen og direktør Siri Tau Ursin. Direktøren presiserte i sin åpningstale betydningen av å etablere et Simuleringssenter med tanke på kontinuerlig fagutvikling i Nordlandssykehuset HF, og understreket at senteret med tilhørende utstyr for ferdighetstrening skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte i hele organisasjonen. -  Jeg håper vi sliter hull i gulvbeleggene på senteret.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 16.12.2022
Simulering av fødsel

Jord​mor Marianne Wuotila var "fødende" under demonstrasjon av et simuleringsscenario med fødsel.

Etter den offisielle snorklippingen var det omvisning i senteret. Vi fikk være med på demonstrasjon av et simuleringsscenario med fødsel, etterfulgt 
av resuscitering av nyfødt. De ansvarlige for simuleringen var jordmødre, barnesykepleier, barneleger og gynekolog fra barneklinikken og kirurgisk klinikk. 
Etter simuleringsscenarioet ble det servert kake og kaffe til de fremmøtte. Senteret driftes av Fagavdelingen, ved Seksjon for pasientsikkerhet. 

Det ble gjennomført workshops på samtlige Sim-rom med undervisning i bruk av ulike modeller for ferdighetstrening. Workshopene  ble godt besøkt av studenter, sykepleiere og leger gjennom dagen. For at flere skal bli kjent med de muligheter simuleringssenteret gir, skal det gjennomføres en ny åpen dag for ansatte tidlig neste år. Tilgjengelige treningsmodeller er PVK-armer, intubasjons-hoder, stell av tracheostomi, spinalpunksjon, thoraxdren, med mer. 
 
Klinisk simuleringssenter har et areal på om lag 440 m2. Senteret  har seks rom for ferdighetstrening og simulering, en Sim-Lab med tilhørende kontrollrom for Sim-man 3G og kamera monitorering, to rom for debrief, ett undervisningsrom samt ett treningsrom for HLR. Senteret er fortsatt under utvikling, og de ansvarlige for senteret vil i løpet av våren 2023 jobbe for å få på plass løsninger for enklere  bestilling av rom og treningsmodeller for ferdighetstrening. De understreker at for å utnytte tilgjengelige ressurser optimalt, er det ønskelig at utstyr som er utgått på dato kan leveres til lagerbeholdningen på Sim-senteret. Henvendelser til Sim-senteret kan gjøres på e-post til sim.bodo@nlsh.no.

​​